over-schoolinfo

Wat doet Schoolinfo?

Schoolinfo ondersteunt en faciliteert scholen die vooruit willen. We helpen scholen bij het in gang zetten van ontwikkelingen en het creëren van draagvlak. Mét elkaar werken we aan beter onderwijs.

Hier zijn we goed in

Door ons contact met scholen horen wij welke vragen en wensen docenten, schoolleiders en bestuurders hebben. Op deze manier voeden wij de belangenbehartiging van de VO-raad met de wensen en goede voorbeelden die we bij de scholen ophalen. Vervolgens kunnen wij met scholen verkennen welke ontwikkelmogelijkheden er zijn. Doordat onze organisatie flexibel is ingericht, kunnen we maatwerk leveren en zijn wij snel in staat om activiteiten uit te breiden naar andere scholen als er massa en/of versnelling nodig is.

Heeft u ook een vraag?

Alles wat wij doen, begint met een vraag van scholen. Heeft u ook een vraag of thema waarop u wilt versnellen of verbinding met collega’s zoekt? Laat het ons dan weten. Samen kunnen wij een ontwikkeling in het onderwijs realiseren.

 Neem contact op met Rens van den Boogaard, info@schoolinfo.nl, 030 – 232 48 90

projecten

Activiteiten Schoolinfo

Schoolinfo voert projecten uit en levert daarnaast diensten aan (onderwijs) instellingen en netwerken

lopende-projecten

Lopende activiteiten

 

leerling2020-logo

Leerling 2020

Met het project Leerling 2020 ondersteunt de VO-raad scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren. Schoolinfo voert Leerling 2020 uit namens de VO-raad.

si-logo-rgb

Vraagarticulatie

Vraagarticulatie en verkenningen op actuele onderwerpen met kleine groepen scholen.

Ondersteuning

Schoolinfo ondersteunt de stichting iScholenGroep op het gebied van service, communicatie en kennisdeling. De iScholenGroep vormt een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie.

Onderzoek innovatie-infrastructuur vo

Het bestuur van Schoolinfo is binnen de doelstelling van de stichting een onderzoek gestart naar de innovatiekracht van het voortgezet onderwijs. In het kader van dit onderzoek is een eerste notitie verschenen, opgesteld door Peter van Lieshout.

leerling-twozerotwozero

Leerling 2020

leerling2020-logo

Start project: oktober 2013   —   Einde project: december 2017

Hoe bereiden we leerlingen het beste voor op hun toekomst? Hoe kunnen we ze nog beter ondersteunen, nog meer uitdagen? Dat vraagt om differentiatie en maatwerk, om gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Iedere leerling is uniek en geen school is hetzelfde. Er is geen standaardoplossing.

Met het project Leerling 2020 – onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT – ondersteunt de VO-raad scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in de eigen school. Schoolinfo voert Leerling 2020 uit namens de VO-raad.

In onderstaand schema is aangegeven hoe Leerling 2020 deel uitmaakt van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Doorbraakproject Onderwijs en ICT programmalijnen

> Ga naar Leerling2020.nl

onderzoek-innovatie-infrastructuur-vo

Onderzoek innovatie-infrastructuur vo

Innovatie-icoon

Het bestuur van Schoolinfo is binnen de doelstelling van de stichting een onderzoek gestart naar de innovatiekracht van het voortgezet onderwijs. In het kader van dit onderzoek is een eerste notitie verschenen, opgesteld door Peter van Lieshout.

filetype_pdf

overgedragen-projecten

Overgedragen projecten

 

OSO

OSO

vensters-vo

Vensters VO

Venster VO

Start project: 2008   —   Einde project: augustus 2015

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo het project Vensters VO uitgevoerd.

Met Vensters VO is alle cijfermatige informatie over het VO-onderwijs verzameld in één systeem. Scholen stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl. De gegevens maken duidelijk hoe scholen presteren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede manier verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders.

Op Scholenopdekaart.nl kunnen ouders scholen met elkaar vergelijken.

> Ga naar Scholenopdekaart.nl

> Ga naar Vensters.nl

Per 1 september 2015 is Vensters VO overgegaan naar de VO-raad en Kennisnet.

vensters-po

Vensters PO

Venster PO

Start project: februari 2012   —   Einde project: augustus 2015

In opdracht van de PO-Raad heeft Schoolinfo het project Vensters PO uitgevoerd.

Met Vensters PO is alle cijfermatige informatie over het PO-onderwijs verzameld in één systeem. Scholen stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl. De gegevens maken duidelijk hoe scholen presteren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede manier verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders.

Op Scholenopdekaart.nl kunnen ouders scholen met elkaar vergelijken.

> Ga naar Scholenopdekaart.nl

> Ga naar Vensters.nl

Per 1 september 2015 is Vensters PO overgegaan naar de PO-Raad en Kennisnet.

votwozerotwozero-scan

VO2020-scan

VO 2020-scan

Start project: najaar 2014   —   Einde project: voorjaar 2015

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo de VO2020-scan ontwikkeld. De scan is opgezet om scholen en besturen te laten zien waar ze staan in het realiseren van hun ambities richting 2020 en welke stappen nog gezet kunnen worden. De VO2020-scan bestaat uit een vragenlijst op mijn.vensters.nl. Na het invullen van de scan ontvangen scholen en besturen een rapport van hun eigen school of bestuur en zien ze waar hun school of bestuur staat ten opzichte van het landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen en besturen.

De VO2020-scan is eigendom van de VO-raad.

oso

OSO

OSO

Start project: januari 2014   —   Einde project: december 2014

OSO zorgt voor een veilige en snelle digitale uitwisseling van leerlinggegevens op het moment dat leerlingen de overstap maken naar het primair naar het voortgezet onderwijs, maar ook bij een overstap naar een andere basisschool of middelbare school. Dat bespaart scholen een enorme papieren rompslomp.

In opdracht van de PO-Raad en VO-raad, en in samenwerking met Kennisnet, heeft Schoolinfo het project Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgevoerd van @datum@ tot @datum@. In 2016 wordt OSO officieel de landelijke standaard voor digitale uitwisseling van leerlinggegevens.

Begin 2015 is OSO overgedragen aan Kennisnet. Meer informatie: www.overstapserviceonderwijs.nl.

passend-onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Voorjaar 2015

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo een plan gemaakt voor een Vensters voor Samenwerkingsververbanden VO. Dit plan is onder andere gebaseerd op gesprekken met samenwerkingsverbanden.

Op verzoek van de PO-Raad en VO-raad heeft Schoolinfo een meting laten uitvoeren onder ouders, docenten en management in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is gevraagd in hoeverre men geïnformeerd is over wat er gaat veranderen met de invoering van passend onderwijs. Van de onderzoeksresultaten heeft Schoolinfo rapportages gemaakt voor de samenwerkingsverbanden PO en VO. De cijfers zijn afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

zelfstandige-gymnasia

Zelfstandige gymnasia

Zelfstandige gymnasia

Start project: 2013   —   Einde project: september 2015

In 2013 heeft Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) aan Schoolinfo gevraagd hun Enquête Zelfstandige Gymnasia te digitaliseren. Deze enquête gebruiken de zelfstandige gymnasia al sinds 1975 om gegevens te verzamelen. De resultaten gebruiken ze om beter onderwijs te verzorgen en de belangen van het gymnasiale onderwijs te behartigen.
Schoolinfo heeft een enquête gebouwd, een verwerkingstool en een presentatie gemaakt waarmee de gegevens duidelijk getoond worden. De scholen kunnen de resultaten inzien via het ManagementVenster. De enquête wordt jaarlijks afgenomen.

Het project Zelfstandige Gymnasia is overgedragen aan de VO-raad.

organisatie

Organisatie

Schoolinfo is een kleine organisatie. We werken met een kern van vaste medewerkers. Afhankelijk van de projecten die we onder onze hoede hebben, vullen we die kern aan met tijdelijke medewerkers. Op die manier kunnen we altijd heel gericht de juiste expertise inzetten voor een project.

Schoolinfo vindt het belangrijk om jonge talentvolle mensen kans te bieden.

Schoolinfo heeft een directeur en een bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd door de VO-raad.

medewerkers

Medewerkers

Schoolinfo_port-2

Anna te Boekhorst

HR medewerker
annateboekhorst@schoolinfo.nl

Anna Serraris

Projectleider
annaserraris@schoolinfo.nl

Schoolinfo-14

Barbara Schrijver

Coördinator Shared Service Center
barbaraschrijver@schoolinfo.nl

Benjamin van Wijngaarden

Projectleider
benjaminvanwijngaarden@schoolinfo.nl

Daniëlle Duijts

Projectmedewerker
danielleduijts@schoolinfo.nl

Emma Rotman

Projectmedewerker
emmarotman@schoolinfo.nl

Emma Verspoor

Projectleider
emmaverspoor@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Floor de Jong

Programmamanager
floordejong@schoolinfo.nl

Hester Marijnis

Event coördinator
hestermarijnis@schoolinfo.nl

Inge Rheeder

Communicatieadviseur
ingerheeder@schoolinfo.nl

Jessica van Dam

Projectleider
jessicavandam@schoolinfo.nl

Joep Deiman

Productowner
joepdeiman@schoolinfo.nl

Jony Ferket

Projectleider
jonyferket@schoolinfo.nl

Joris Jeurlink

Projectleider
jorisjeurlink@schoolinfo.nl

Karin van Andel

Projectmedewerker
karinvanandel@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Kayleigh van Oorschot

Projectleider
kayleighvanoorschot@schoolinfo.nl

Kees Hoefnagel

Kees Hoefnagel

Bestuurslid
Ambassadeur Leerling 2020

Laura Brederveld

Projectleider
laurabrederveld@schoolinfo.nl

Lieke Meijer

Projectmedewerker
liekemeijer@schoolinfo.nl

Liesbeth van der Ziel

Projectleider
liesbethvanderziel@schoolinfo.nl

Loek Oomen

Loek Oomen

Voorzitter bestuur
Bestuursvoorzitter Delta Onderwijs

Marcella Monteiro

Projectmedewerker
marcellamonteiro@schoolinfo.nl

Michelle Knijff

Projectleider
michelleknijff@schoolinfo.nl

Milan van Manen

Projectmedewerker
milanvanmanen@schoolinfo.nl

Natascha van den Brink

Directiesecretaresse
nataschavandenbrink@schoolinfo.nl

Nicoline Mulder

Projectleider
nicolinemulder@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Nienke van Langeveld

Projectleider
nienkevanlangeveld@schoolinfo.nl

Peter de Visser

Peter de Visser

Bestuurslid
Directeur-bestuurder Onderwijsgroep Zuidwest-Drente

Pieter Wolf

Projectmedewerker
pieterwolf@schoolinfo.nl

Renée Gunst

Projectmedewerker
reneegunst@schoolinfo.nl

Rens van den Boogaard

Programmamanager
rensvandenboogaard@schoolinfo.nl

 

Roos Eilers

projectmedewerker
rooseilers@schoolinfo.nl

Sandra Hermus

Financieel medewerker
sandrahermus@schoolinfo.nl

Simon Brandt

Projectmedewerker
simonbrandt@schoolinfo.nl

Simon Sturm

Projectleider
simonsturm@schoolinfo.nl

Stefanie van Nes

Projectleider
stefanievannes@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Suzanne Haring

Projectleider
suzanneharing@schoolinfo.nl

Taco de Ruiter

Projectmedewerker
tacoderuiter@schoolinfo.nl

Tessa Emmerich

Junior communicatiemedewerker
tessaemmerich@schoolinfo.nl

Nederland,Utrecht, 4 sept 2015 Bestuur Schoolinfo Foto: Michiel Wijnbergh

Thea van den Idsert

Directeur
theavandenidsert@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Tom Hogervorst

Projectmedewerker
tomhogervorst@schoolinfo.nl

Schoolinfo_port-1

Valery Geerdes

Projectsecretaresse
valerygeerdes@schoolinfo.nl

vacatures

Vacatures

Schoolinfo zoekt nieuwe collega’s!

Technisch projectleider ICT

partners

Partners

VO-raad

De VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Schoolinfo ondersteunt de VO-raad bij sectorbrede en innovatieve trajecten. Voor de raden is het lastig om dit soort innovatieve trajecten te trekken, omdat zij de belangen van al hun leden moeten behartigen en niet alleen die van eventuele voorlopers.

Kennisnet

Met expertise, voorzieningen en innovatie is Kennisnet ict-partner voor het po, vo en mbo. Schoolinfo en Kennisnet werken samen om alle scholen te faciliteren bij het maximaal benutten van de kracht van ict.

 

NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Doorbraakproject Onderwijs ICT

Het project Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad en als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

contact

Contact

Adres

Aidadreef 4
3561 GE Utrecht

Postadres

Postbus 1347
3500 BH Utrecht

Telefoon/e-mail

tel. 030 – 232 48 90
e-mail: info@schoolinfo.nl