over-schoolinfo

Schoolinfo ondersteunt scholen die vooruit willen. Met projecten op het gebied van informatie, innovatie en ict biedt Schoolinfo praktische oplossingen voor vragen waar scholen tegenaan lopen. In de projecten is samenwerking met scholen het uitgangspunt: mét elkaar werken we aan beter onderwijs. Op deze manier levert Schoolinfo een bijdrage aan innovatie van het onderwijs.

Schoolinfo werkt altijd vanuit de behoefte van scholen. Concreet betekent dat, dat we partijen bij elkaar brengen en met elkaar de exacte vraag bedenken: wat is nodig om een probleem op te lossen of een verbetering te realiseren? Dat is het vertrekpunt.

projecten

Projecten

Schoolinfo is een projectorganisatie. We zijn sterk in het initiëren van nieuwe ideeën; het opzetten van projecten en het creëren van draagvlak. Waar wenselijk maken we versnelling mogelijk.

Deze kracht betekent meteen ook dat Schoolinfo projecten altijd tijdelijk onder haar hoede heeft. Na afronding van de projectfase, worden projecten altijd overgedragen aan andere partijen; die het beheer en de verdere ontwikkeling voor hun rekening nemen.

Schoolinfo start regelmatig nieuwe verkenningen op, waarin we samen met scholen thema’s onder de loep nemen en kijken hoe het onderwijs op punten verder verbeterd kan worden. Die verkenningen vormen de basis voor nieuwe projecten.

lopende-projecten

Lopende projecten

 

leerling2020-logo

Leerling 2020

Met het project Leerling 2020 ondersteunt de VO-raad scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren. Schoolinfo voert Leerling 2020 uit namens de VO-raad.

Onderzoek innovatie-infrastructuur vo

Het bestuur van Schoolinfo is binnen de doelstelling van de stichting een onderzoek gestart naar de innovatiekracht van het voortgezet onderwijs. In het kader van dit onderzoek is een eerste notitie verschenen, opgesteld door Peter van Lieshout.

leerling-twozerotwozero

Leerling 2020

leerling2020-logo

Start project: oktober 2013   —   Einde project: december 2017

Hoe bereiden we leerlingen het beste voor op hun toekomst? Hoe kunnen we ze nog beter ondersteunen, nog meer uitdagen? Dat vraagt om differentiatie en maatwerk, om gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Iedere leerling is uniek en geen school is hetzelfde. Er is geen standaardoplossing.

Met het project Leerling 2020 – onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT – ondersteunt de VO-raad scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in de eigen school. Schoolinfo voert Leerling 2020 uit namens de VO-raad.

In onderstaand schema is aangegeven hoe Leerling 2020 deel uitmaakt van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Doorbraakproject Onderwijs en ICT programmalijnen

> Ga naar Leerling2020.nl

onderzoek-innovatie-infrastructuur-vo

Onderzoek innovatie-infrastructuur vo

Innovatie-icoon

Het bestuur van Schoolinfo is binnen de doelstelling van de stichting een onderzoek gestart naar de innovatiekracht van het voortgezet onderwijs. In het kader van dit onderzoek is een eerste notitie verschenen, opgesteld door Peter van Lieshout.

filetype_pdf

overgedragen-projecten

Overgedragen projecten

 

OSO

OSO

vensters-vo

Vensters VO

Venster VO

Start project: 2008   —   Einde project: augustus 2015

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo het project Vensters VO uitgevoerd.

Met Vensters VO is alle cijfermatige informatie over het VO-onderwijs verzameld in één systeem. Scholen stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl. De gegevens maken duidelijk hoe scholen presteren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede manier verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders.

Op Scholenopdekaart.nl kunnen ouders scholen met elkaar vergelijken.

> Ga naar Scholenopdekaart.nl

> Ga naar Vensters.nl

Per 1 september 2015 is Vensters VO overgegaan naar de VO-raad en Kennisnet.

vensters-po

Vensters PO

Venster PO

Start project: februari 2012   —   Einde project: augustus 2015

In opdracht van de PO-Raad heeft Schoolinfo het project Vensters PO uitgevoerd.

Met Vensters PO is alle cijfermatige informatie over het PO-onderwijs verzameld in één systeem. Scholen stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl. De gegevens maken duidelijk hoe scholen presteren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede manier verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders.

Op Scholenopdekaart.nl kunnen ouders scholen met elkaar vergelijken.

> Ga naar Scholenopdekaart.nl

> Ga naar Vensters.nl

Per 1 september 2015 is Vensters PO overgegaan naar de PO-Raad en Kennisnet.

votwozerotwozero-scan

VO2020-scan

VO 2020-scan

Start project: najaar 2014   —   Einde project: voorjaar 2015

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo de VO2020-scan ontwikkeld. De scan is opgezet om scholen en besturen te laten zien waar ze staan in het realiseren van hun ambities richting 2020 en welke stappen nog gezet kunnen worden. De VO2020-scan bestaat uit een vragenlijst op mijn.vensters.nl. Na het invullen van de scan ontvangen scholen en besturen een rapport van hun eigen school of bestuur en zien ze waar hun school of bestuur staat ten opzichte van het landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen en besturen.

De VO2020-scan is eigendom van de VO-raad.

oso

OSO

OSO

Start project: januari 2014   —   Einde project: december 2014

OSO zorgt voor een veilige en snelle digitale uitwisseling van leerlinggegevens op het moment dat leerlingen de overstap maken naar het primair naar het voortgezet onderwijs, maar ook bij een overstap naar een andere basisschool of middelbare school. Dat bespaart scholen een enorme papieren rompslomp.

In opdracht van de PO-Raad en VO-raad, en in samenwerking met Kennisnet, heeft Schoolinfo het project Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgevoerd van @datum@ tot @datum@. In 2016 wordt OSO officieel de landelijke standaard voor digitale uitwisseling van leerlinggegevens.

Begin 2015 is OSO overgedragen aan Kennisnet. Meer informatie: www.overstapserviceonderwijs.nl.

passend-onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Voorjaar 2015

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo een plan gemaakt voor een Vensters voor Samenwerkingsververbanden VO. Dit plan is onder andere gebaseerd op gesprekken met samenwerkingsverbanden.

Op verzoek van de PO-Raad en VO-raad heeft Schoolinfo een meting laten uitvoeren onder ouders, docenten en management in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is gevraagd in hoeverre men geïnformeerd is over wat er gaat veranderen met de invoering van passend onderwijs. Van de onderzoeksresultaten heeft Schoolinfo rapportages gemaakt voor de samenwerkingsverbanden PO en VO. De cijfers zijn afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

zelfstandige-gymnasia

Zelfstandige gymnasia

Zelfstandige gymnasia

Start project: 2013   —   Einde project: september 2015

In 2013 heeft Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) aan Schoolinfo gevraagd hun Enquête Zelfstandige Gymnasia te digitaliseren. Deze enquête gebruiken de zelfstandige gymnasia al sinds 1975 om gegevens te verzamelen. De resultaten gebruiken ze om beter onderwijs te verzorgen en de belangen van het gymnasiale onderwijs te behartigen.
Schoolinfo heeft een enquête gebouwd, een verwerkingstool en een presentatie gemaakt waarmee de gegevens duidelijk getoond worden. De scholen kunnen de resultaten inzien via het ManagementVenster. De enquête wordt jaarlijks afgenomen.

Het project Zelfstandige Gymnasia is overgedragen aan de VO-raad.

organisatie

Organisatie

Schoolinfo is een kleine organisatie. We werken met een kern van vaste medewerkers. Afhankelijk van de projecten die we onder onze hoede hebben, vullen we die kern aan met tijdelijke medewerkers. Op die manier kunnen we altijd heel gericht de juiste expertise inzetten voor een project.

Schoolinfo vindt het belangrijk om jonge talentvolle mensen kans te bieden. Daarom werkt de organisatie veel met traineeships, gericht op persoonlijke groei en doorstroom binnen de organisatie.

Schoolinfo heeft een directeur en een bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd door de VO-raad.

medewerkers

Medewerkers

Anna de Rijk

Projectmedewerker
annaderijk@schoolinfo.nl

Schoolinfo_port-2

Anna te Boekhorst

Medewerker HR/Shared Service Center
annateboekhorst@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Assia Lachkar

Projectleider
assialachkar@schoolinfo.nl

Schoolinfo-14

Barbara Schrijver

Coördinator Shared Service Center
barbaraschrijver@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Cécile Mutgeert

Projectleider
cecilemutgeert@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Daniëlle Borkent

Communicatieadviseur
danielleborkent@schoolinfo.nl

Daniëlle Duijts

Projectmedewerker
danielleduijts@schoolinfo.nl

Emma Verspoor

Projectleider
emmaverspoor@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Floor de Jong

Programmamanager
floordejong@schoolinfo.nl

Gino Arendsz

Projectmedewerker
ginoarendsz@schoolinfo.nl

Kees Hoefnagel

Kees Hoefnagel

Bestuurslid
Ambassadeur Leerling 2020

Laura Brederveld

Projectmedewerker
laurabrederveld@schoolinfo.nl

Lieke Meijer

Projectmedewerker
liekemeijer@schoolinfo.nl

Loek Oomen

Loek Oomen

Voorzitter bestuur
Bestuursvoorzitter Delta Onderwijs

nphoto-33942

Jessica van Dam

Projectleider
jessicavandam@schoolinfo.nl

 

Joep Deiman

Productowner
joepdeiman@schoolinfo.nl

 

nphoto-33942

Jony Ferket

Projectleider
jonyferket@schoolinfo.nl

Joris Jeurlink

Projectleider
jorisjeurlink@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Kayleigh van Oorschot

Projectleider
kayleighvanoorschot@schoolinfo.nl

Marcella Monteiro

Projectmedewerker
marcellamonteiro@schoolinfo.nl

Michelle Knijff

Projectleider
michelleknijff@schoolinfo.nl

Milan van Manen

Projectmedewerker
milanvanmanen@schoolinfo.nl

Nicoline Mulder

Projectleider
nicolinemulder@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Nienke van Langeveld

Projectleider
nienkevanlangeveld@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Noor de Beer

Projectleider
noordebeer@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Noud Cornelissen

Communicatieadviseur
noudcornelissen@schoolinfo.nl

Peter de Visser

Peter de Visser

Bestuurslid
Directeur-bestuurder Onderwijsgroep Zuidwest-Drente

Renée Gunst

Projectmedewerker
reneegunst@schoolinfo.nl

Rens van den Boogaard

Programmamanager
rensvandenboogaard@schoolinfo.nl

 

Roos Eilers

projectmedewerker
rooseilers@schoolinfo.nl

Sandra Hermus

Financieel medewerker
sandrahermus@schoolinfo.nl

Simon Brandt

Projectmedewerker
simonbrandt@schoolinfo.nl

Stefanie van Nes

Projectleider
stefanievannes@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Suzanne Haring

Projectleider
suzanneharing@schoolinfo.nl

Tessa Ketting

Controller
tessaketting@schoolinfo.nl

Nederland,Utrecht, 4 sept 2015 Bestuur Schoolinfo Foto: Michiel Wijnbergh

Thea van den Idsert

Directeur
theavandenidsert@schoolinfo.nl

nphoto-33942

Tom Hogervorst

Projectmedewerker
tomhogervorst@schoolinfo.nl

Schoolinfo_port-1

Valery Geerdes

Medewerker Shared Service Center
valerygeerdes@schoolinfo.nl

vacatures

Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

Bedrijfsjournalist/redacteur

Projectleider Leerling 2020

bedrijfsjournalist

Bedrijfsjournalist/redacteur

Wie zoeken wij

Voor het innovatieproject Leerling 2020 in het voortgezet onderwijs zoeken wij een creatieve en zelfstandige fulltime Bedrijfsjournalist/redacteur.

Bedrijfsjournalist/redacteur

Als Bedrijfsjournalist/redacteur draag je bij aan het communiceren over de resultaten van het project Leerling 2020. Je werkt mee aan het ophalen en het beschrijven van projectresultaten. Een belangrijke taak is hierbij het schrijven van artikelen. Een andere verantwoordelijkheid is het delen van de opgehaalde resultaten via diverse media (website, nieuwsbrief, social media, etc.). Je bedenkt innovatieve mogelijkheden om deze projectresultaten te communiceren. Schrijven staat in deze functie centraal in al je werkzaamheden.

Profiel

Wij zoeken een collega met:

  • een opleiding op HBO/WO-niveau, bij voorkeur journalistiek;
  • ervaring en affiniteit met schrijven en een goede en enthousiasmerende schrijfstijl;
  • ervaring met verschillende communicatiekanalen (zoals nieuwsbrief, Twitter, website);
  • creativiteit en improvisatievermogen;
  • een flexibele, resultaatgerichte en collegiale instelling.

Je bent organisatorisch sterk, maakt je snel nieuwe zaken eigen, kan goed prioriteiten stellen en onder druk presteren. Vanzelfsprekend beheers je de Nederlandse taal uitstekend in woord en schrift.

Wie zijn wij

Schoolinfo ondersteunt scholen die vooruit willen. Op het gebied van informatie, innovatie en ict bieden wij praktische oplossingen. In de projecten is samenwerking met scholen het uitgangspunt: mét elkaar werken we aan beter onderwijs. Schoolinfo is een initiatief van de VO-raad.

Het project

Het doel van Leerling 2020 is gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs te versnellen en te verbreden. Het project wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad, de sectororganisatie voortgezet onderwijs en maakt onderdeel uit van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.

Het project bestaat uit het ondersteunen van scholen die in Leerlabs aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van gepersonaliseerd leren. Deze Leerlabs bieden scholen een veilige innovatieomgeving met een sterke ondersteuningsstructuur. Daarnaast organiseren we kennisuitwisseling en ontmoeting zodat de beweging sectorbreed verder wordt gebracht. Scholen worden met elkaar verbonden in netwerken, er worden bijeenkomsten georganiseerd en good practices en praktijken van gepersonaliseerd leren worden in kaart gebracht en op een toegankelijke wijze gedeeld met de gehele sector.

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature jou aanspreekt en als je je in het profiel herkent, horen wij graag van jou. Je motivatiebrief met CV kan je mailen naar vacatures@schoolinfo.nl t.a.v. Jessica van Dam. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Daniëlle Borkent,  communicatieadviseur, telefoonnummer 06-23 68 02 43.

Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 31 augustus.

projectleider-leerling-twozerotwozero

Projectleider Leerling 2020

Wie zoeken wij

Voor het innovatieproject Leerling 2020 in het voortgezet onderwijs zoeken wij meerdere zelfstandige fulltime projectleiders.

Projectleider

Als projectleider draag je bij aan het opzetten en uitwerken van het project Leerling 2020. Je voert op basis van het plan van aanpak, in afstemming met het programmamanagement, de activiteiten volgens de planning uit, en rapporteert over de resultaten. Daarbij vertaal je plannen van aanpak naar deelprojectplannen en activiteiten. Je schrijft notities, deelbegrotingen, organiseert en coördineert de verschillende activiteiten van het project. Als projectleider geef je inhoudelijk leiding aan projectmedewerkers. Daarbij begeleid je bijeenkomsten (zowel intern als extern) en onderhoud je contacten met schoolbesturen, scholen en andere belanghebbende partijen. Je werkt vraaggestuurd met oog voor de behoeften van de scholen. Daarnaast inventariseer, analyseer en evalueer je relevante informatie en ontwikkelingen binnen de sector en vertaalt deze naar mogelijke activiteiten voor het project. Je denkt actief mee over mogelijke verbeteringen in de projectaanpak.

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste collega op HBO/WO-niveau met:

  • meerdere jaren ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur als projectleider in een interdisciplinair team;
  • een analytische, resultaatgerichte en collegiale instelling;
  • oog voor de wensen en behoeften van deelnemende scholen aan het project;
  • de vaardigheid abstracte processen te vertalen naar een voor derden logisch en herkenbaar stappenplan;
  • interesse in technologisch innovatieve ontwikkelingen en inzicht in de organisatorische processen die daarbij voor scholen een rol spelen.

Je hebt kennis van het VO-onderwijsveld en bent organisatorisch sterk. Je maakt je snel nieuwe zaken eigen, kan goed prioriteiten stellen en onder druk presteren.

Wie zijn wij

Schoolinfo ondersteunt scholen die vooruit willen. Op het gebied van informatie, innovatie en ict bieden wij praktische oplossingen. In de projecten is samenwerking met scholen het uitgangspunt: mét elkaar werken we aan beter onderwijs. Schoolinfo is een initiatief van de VO-raad.

Het project

Het doel van Leerling 2020 is gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs te versnellen en te verbreden. Het project wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad, de sectororganisatie voortgezet onderwijs en maakt onderdeel uit van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.

Het project bestaat uit het ondersteunen van scholen die in Leerlabs aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van gepersonaliseerd leren. Deze Leerlabs bieden scholen een veilige innovatieomgeving met een sterke ondersteuningsstructuur. Daarnaast organiseren we kennisuitwisseling en ontmoeting zodat de beweging sectorbreed verder wordt gebracht. Scholen worden met elkaar verbonden in netwerken, er worden bijeenkomsten georganiseerd en good practices en praktijken van gepersonaliseerd leren worden in kaart gebracht en op een toegankelijke wijze gedeeld met de gehele sector.

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature jou aanspreekt en als je je in het profiel herkent, horen wij graag van jou. Je motivatiebrief met CV kan je mailen naar vacatures@schoolinfo.nl t.a.v. Emma Verspoor. Voor meer informatie kan je contact opnemen met personeelszaken, telefoonnummer 030-2324890.

Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 31 augustus.

partners

Partners

VO-raad

De VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Schoolinfo ondersteunt de VO-raad bij sectorbrede en innovatieve trajecten. Voor de raden is het lastig om dit soort innovatieve trajecten te trekken, omdat zij de belangen van al hun leden moeten behartigen en niet alleen die van eventuele voorlopers.

Kennisnet

Met expertise, voorzieningen en innovatie is Kennisnet ict-partner voor het po, vo en mbo. Schoolinfo en Kennisnet werken samen om alle scholen te faciliteren bij het maximaal benutten van de kracht van ict.

 

NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Doorbraakproject Onderwijs ICT

Het project Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad en als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

contact

Contact

Adres

Aidadreef 4
3561 GE Utrecht

Postadres

Postbus 1347
3500 BH Utrecht

Telefoon/e-mail

tel. 030 – 232 48 90
e-mail: info@schoolinfo.nl