Passend onderwijs

Voorjaar 2015

In opdracht van de VO-raad heeft Schoolinfo een plan gemaakt voor een Vensters voor Samenwerkingsververbanden VO. Dit plan is onder andere gebaseerd op gesprekken met samenwerkingsverbanden.

Op verzoek van de PO-Raad en VO-raad heeft Schoolinfo een meting laten uitvoeren onder ouders, docenten en management in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is gevraagd in hoeverre men geïnformeerd is over wat er gaat veranderen met de invoering van passend onderwijs. Van de onderzoeksresultaten heeft Schoolinfo rapportages gemaakt voor de samenwerkingsverbanden PO en VO. De cijfers zijn afgezet tegen het landelijke gemiddelde.