Venster PO

Start project: februari 2012   —   Einde project: augustus 2015

In opdracht van de PO-Raad heeft Schoolinfo het project Vensters PO uitgevoerd.

Met Vensters PO is alle cijfermatige informatie over het PO-onderwijs verzameld in één systeem. Scholen stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl. De gegevens maken duidelijk hoe scholen presteren. Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede manier verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders.

Op Scholenopdekaart.nl kunnen ouders scholen met elkaar vergelijken.

> Ga naar Scholenopdekaart.nl

> Ga naar Vensters.nl

Per 1 september 2015 is Vensters PO overgegaan naar de PO-Raad en Kennisnet.