Op maandagmiddag 6 maart a.s. zijn alle schoolleiders uit de vo-sector uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Schoolleiders voor de Toekomst’. Het doel van deze bijeenkomst is om als gezamenlijke beweging van schoolleiders de onderwijsvernieuwing in de vo-sector breed uit te zetten.

Ben je een leerling? Ga dan naar deze pagina.

Schoolleiders voor de Toekomst

De bijeenkomst wordt door Schoolinfo georganiseerd in samenwerking met een beweging van ‘Schoolleiders voor de Toekomst’ bestaande uit inmiddels 25 schoolleiders. Deze groep is ontstaan vanuit Jan Fasen, Jasmijn Kester en Harald Wiggers (mede-oprichters United 4 Education). Ze werken vanuit het volgende mission statement richting een nieuw ecosysteem voor educatie :

‘Voor ons houdt een nieuw ecosysteem voor educatie in dat we de omslag willen maken van het organiseren van doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen. De school wordt zo een oefenplaats om het leren voor het leven van vandaag en morgen te laten plaatsvinden. Kinderen worden hier uitgenodigd om richting te geven aan hun eigen toekomst.’

Neem een leerling mee

Sluit aan als ‘Schoolleider voor de Toekomst’, denk mee over de rol van de schoolleider bij de vernieuwing in het onderwijs, en kom met elkaar in actie. Leerlingen denken mee over het onderwijs en gaan met u in gesprek om de mission statement en de rol van de schoolleider vorm te kunnen geven. Om de bijeenkomst te laten slagen is het van belang de leerling aan het woord te laten. Daarom vragen we u om als toegangsbewijs minimaal 1 leerling mee te nemen naar de bijeenkomst. Vind hier alle informatie die voor de leerling van belang is.

Programma

Jan Rotmans en Sharona Ceha (Nederland Kantelt) geven de eerste inspiratiesessie. In de tweede inspiratiesessie vertelt Erwin van Baarle over de verandering die hij in de sportwereld teweeggebracht heeft door anders te gaan leidinggeven. Jos de Blok heeft vanwege gezondheidsredenen af moeten zeggen. Na iedere inspiratiesessie vinden er speeddates plaats, waarbij de schoolleiders met elkaar in gesprek gaan over de rol van de schoolleider in het onderwijs. De leerlingen worden na de eerste inspiratiesessie in een parallel programma geïnspireerd om na te denken (en te doen!) over het onderwijs aan de hand van de film ‘Most Likely To Succeed‘. Aan het einde van de dag gaan leerling en schoolleider met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijs en over de rol van de schoolleider daarin.

De bijeenkomst is op 6 maart a.s. van 13:00-19:30 uur op het Cals College te Nieuwegein. Meld u direct aan via dit formulier. Aanmeldingen ontvangen wij graag voor 17 februari a.s. Na aanmelding ontvangt u een mail met praktische informatie, waarin we ook vragen om de aanmelding van uw leerling(en).