Met elkaar werken aan innoverend onderwijs

Schoolinfo faciliteert en inspireert

Thema's

Tools

Professionalisering

Een open schoolcultuur creëren met ruimte voor feedback

Een open schoolcultuur creëren met ruimte voor feedback

Op RSG Wolfsbos merkten teamleiders dat de schoolcultuur niet meer aansloot op de onderwijswaarden die de school belangrijk vindt. De school koos Scho…

onderwijstrainees

Trainees in onderwijs krijgen les in ‘innovatievaardigheden’

Er is een groot tekort aan academisch geschoolde docenten. Stichting Trainees in onderwijs biedt daarom afgestudeerde academici een traineeship aan va…

werkgroep examinering

Scholen zoeken ruimte op in het schoolexamen

Scholen zijn op zoek naar manieren om het schoolexamen op schooleigen wijze in te vullen. Hoe geef je het schoolexamen op jouw school op zo’n manier v…

geflipt leren leren

Geflipt leren leren met behulp van filmpjes

Op de Amsterdamse scholen het Hyperion Lyceum en het Gerrit van der Veen College ontstond het idee om ‘geflipt leren leren’ toe te passen en zelf educ…

Breng de ontwikkeling op jouw school verder met School in Beweging

Het Scala College wilde inzicht krijgen in effecten van de onderwijsontwikkeling op hun school. Hiervoor speelden teamleiders en docenten het spel Sch…

tweedaagse

Professionaliseren voor jonge leraren: “Wij willen het beroep versterken”

Op 9 en 10 januari organiseert Schoolinfo de ‘Tweedaagse voor jonge leraren: leraarschap in breder perspectief’, speciaal voor leraren met twee tot vi…

veranderkracht

Versterk de veranderkracht binnen je school met behulp van coaching

Op het Udens College volgden twaalf docenten die leiding geven aan veranderteams, samen een Veranderkrachttraject op maat. “Dit is een vliegwiel voor…

TL-leerlingen beter voorbereiden op hun toekomst met beroepsgericht onderwijs

Sinds het schooljaar 2018-2019 heeft Het Perron een leerlijn TL+. Het doel van de leerlijn is om TL-leerlingen niet alleen theoretisch, maar ook prakt…

Dankzij pop-upmuseum ervaren leerlingen de zingeving van kunst

Havo 5-leerlingen van het Valuascollege in Venlo organiseerden een eigen pop-upmuseum met het thema ‘water’. Hoe gingen ze te werk?

Curriculumontwikkeling en de schoolorganisatie: Het Perron en de leerlijn TL+

Hoe zorg je dat TL-leerlingen zowel praktisch als theoretisch goed worden geschoold? Het Perron ontwikkelde een nieuwe leerlijn TL+ met bijbehorend cu…

Terugblik Conferentie 10-14 Onderwijs

Op maandag 8 april vond de Conferentie 10-14 Onderwijs plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Schoolinfo organiseerde deze conferentie namens de Kwartie…

VO Zeeuws-Vlaanderen: naar één bestuur

Schoolinfo ondersteunt drie vo-scholen na de overgang naar één nieuw bestuur: Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen.

Netwerk 10-14 Onderwijs

Schoolinfo ondersteunt het Netwerk 10-14 Onderwijs, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en conferenties.

naar een andere vorm van examinering

Naar een andere vorm van examinering

De kerngroep van scholen die toe willen naar een andere vorm van examinering schrijft een positiestuk om hun visie uit te dragen. Wat is de stand van…

Schoolleiders, docenten én leerlingen in gesprek over eigenaarschap

Schoolinfo organiseerde voor PLEION de workshopdag ‘Eigenaarschap’. Bijna 100 docenten en schoolleiders én 68 leerlingen van de 14 scholen kwamen same…

iScholenDag 2018

Zo organiseer je een workshopdag voor en door docenten

Ook dit jaar organiseerde Schoolinfo de iScholenDag, het jaarlijkse evenement voor docenten en schoolleiders van de iScholenGroep. Lees hoe dit eruit…

leerlijn alfabetisering

Leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs is af!

Het afgelopen jaar werkte Schoolinfo samen met ISK-docenten en experts van ITTa aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. Deze leerli…

“Kijk naar de kansen, ook bij krimp, hoe je als school kan innoveren”

Omdat de scholen BC Broekhin locatie Reuver en locatie Swalmen met krimp te maken hebben, betrekken ze samen een oude fabriek. Een ideale kans om nieu…

Inspiratiedag voor VO Haaglanden

Schoolinfo organiseerde een ict-inspiratiemiddag voor ruim 800 medewerkers van het bestuur van VO-Haaglanden.

Isendoorn College: visie op de toekomst

Schoolinfo organiseerde voor leerlingen en ouders van het Isendoorn College een bijeenkomst over de toekomst van het onderwijs. 

Design thinking

Met design thinking kom je tot een relevant (onderwijs)idee

De innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 maken gebruik van design thinking om tot nieuwe, relevante oplossingen te komen. Lees hoe de methodiek in de…

Onderwijs en wetenschap: “Cross-overs zijn erg belangrijk”

Schoolinfo organiseerde een bijeenkomst over samenwerkingen tussen onderwijs en wetenschap. Een van de uitkomsten: het opzetten van ‘fieldlabs’.

weowntheschool

“Met ‘We Own The School’ hebben we een internationale hit gescoord”

Er zijn aanvragen vanuit de hele wereld voor het bordspel ‘We Own The School’. Wat is het en hoe kun je het bestellen?

Ouders en leerlingen in gesprek over de toekomst van het onderwijs

Schoolinfo organiseerde een bijeenkomst voor leerlingen en ouders op het Isendoorn College. Maar liefst dertig leerlingen en zo’n honderd ouders dacht…

Een leerlab opzetten binnen je eigen bestuur. Carmel deed het!

Stichting Carmelcollege zette twee leerlabs op naar het model van Leerling 2020 met ondersteuning van Schoolinfo. Wat is het voordeel van een eigen le…

Scholieren stellen eigen pop-up musea samen

Tijdens de Nationale Museumweek worden er verschillende pop-up musea in vo-scholen ingericht door scholieren. Schoolinfo heeft de Museumvereniging in…

Scholen verkennen andere vormen van examens

Schoolinfo organiseerde een mini-symposium SE-CE omdat een aantal scholen aangaf dat zij graag toe willen naar een andere vorm van examens.

Onderzoek: vo-scholen ambitieus als het gaat om gepersonaliseerd leren

Uit onderzoek van Leerling 2020 blijkt dat scholen in het voortgezet onderwijs ambitieus zijn als het gaat om gepersonaliseerd leren.

Leerlijn alfabetisering

Leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs

Schoolinfo werkt samen met ISK-docenten, LOWAN en ITTA aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs.

Inspiratiedag ICT: “Dit moeten we vaker doen”

In opdracht van Stichting VO Haaglanden organiseerde Schoolinfo de Inspiratiedag ICT op het Segbroek College in Den Haag. Een geslaagde middag met rui…

ISK

4 inspirerende voorbeelden voor Internationale Schakelklassen

Schoolinfo organiseerde een ISK-netwerkbijeenkomst voor docenten in het nieuwkomersonderwijs met als doel het onderlinge contact tussen hen te bevorde…

Omdenken, visualiseren en actiepunten scoren

De bijeenkomst van Schoolleiders voor de Toekomst stond in het teken van de dialoog tussen schoolleiders en leerlingen en omdenken.

Leerlingen

50 leerlingen, 50 inspirerende meningen

Ruim 50 leerlingen hebben tijdens een creatieve middag georganiseerd door Schoolinfo ideeën uitgewerkt over het onderwijs van de toekomst. Bekijk de v…

onderwijsontwikkeling

In gesprek over onderwijsontwikkeling

Scholen nemen initiatief om het onderwijs nog verder te ontwikkelen. Hoe geven scholen deze ontwikkeling vorm en waar lopen zij tegenaan? Bekijk de an…

iScholenDag

Apps, iHelps en scrummen: de iScholenDag 2017

Schoolinfo kijkt met plezier terug op de iScholenDag 2017 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Schoolinfo organiseerde het evenement.

Schoolbestuur Carmel: eigen leerlab

Schoolinfo begeleidde en ondersteunde het bestuur van Carmel bij de opstart van hun eigen leerlabs.

Museumvereniging: museum in de school

Schoolinfo bracht de Museumvereniging in contact met vo-scholen voor de inrichting van de verschillende pop-up musea tijdens de Nationale Museumweek. 

iScholenDag

iScholenGroep: jaarlijkse inspiratiedag

Schoolinfo ondersteunt de iScholenGroep met de coördinatie van het netwerk. Ook organiseert Schoolinfo de iScholendag.

Schoolleiders voor de toekomst

“We willen mensen verbinden”

De groep ‘Schoolleiders voor de toekomst’ streeft naar een nieuw ‘ecosysteem’ voor educatie. Samen kijken ze naar het onderwijs van morgen. “We willen…

ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd. Hoe richt je dit in?

Om ervoor te zorgen dat je schoolorganisatie een lerende organisatie is en blijft, is het essentieel dat iedereen binnen de organisatie zich blijft on…

Lerarenopleiding

De kunst van het afkijken

Welke structuren om innovatie in het onderwijs te stimuleren kunnen lerarenopleidingen bij andere instellingen ‘afkijken’? Schoolinfo sprak bestuurder…

Projecten

 • Edualdo

  Edualdo voor leraren In de projecten die wij mogen doen op en voor scholen, merken wij dat leraren behoefte hebben aan meer uitwisseling buiten de school. Daarom heeft Schoolinfo in 2018 samen met leraren www.edualdo.nl ontwikkeld. Edualdo is dé plek w…

 • Voortgezet Leren

  In samenwerking met de VO-raad verzorgt Schoolinfo het programma Voortgezet Leren. Daarbij staat de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal. We slaan de handen ineen en combineren in di…

 • Schoolleiders voor de Toekomst

  Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die gezamenlijk willen nadenken over en werken aan vernieuwingen in het onderwijs en wat dat vraagt van hen, als schoolleiders. Hoe geef je richting aan verandering? Hoe houd je de koers vast? H…

 • Learn Like the Dutch

  Het Nederlandse onderwijs is in beweging. Om dit te laten zien heeft Schoolinfo de website www.learnlikethedutch.com gelanceerd. Buitenlandse docenten vinden hier informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en kunnen hier inspirerende praktijkvoor…

 • Onderwijs voor nieuwkomers

  Schoolinfo heeft tussen 2017-2020 het project Leerlijn Alfabetisering Nieuwkomers uitgevoerd. In de eerste fase van dit project is, met behulp van experts van ITTA en leraren, gewerkt aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. De leerli…

 • We Own The School

  We Own The School (WOTS) bestaat uit een groep docenten en schoolleiders die het gesprek over eigenaarschap tussen leerlingen, docenten en schoolleiders willen stimuleren. De centrale werkvorm om dit gesprek te voeren is het bordspel ‘We Own The School…

Over ons

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad.

Naar over ons

Vragen?

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.