Actueel

Van gepersonaliseerd leren tot kansengelijkheid: Schoolinfo is actief op verschillende terreinen en werkt aan diverse onderwijsthema’s. De onderstaande artikelen geven weer waar Schoolinfo op dit moment mee bezig is.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Schoolinfo? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Niet elke ouder kan bijles betalen. Op de HBM maken de leerlingen hun huiswerk op school waardoor ze, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond, evenveel kans hebben op het behalen van hun diploma.

22 – 01 – 20 Bekijk

Op RSG Wolfsbos merkten teamleiders dat de schoolcultuur niet meer aansloot op de onderwijswaarden die de school belangrijk vindt. De school koos Schoolinfo om een programma op te stellen waarbij de docenten in gesprek met elkaar gingen over deze waarden.

09 – 01 – 20 Bekijk

Er is een groot tekort aan academisch geschoolde docenten. Stichting Trainees in onderwijs biedt daarom afgestudeerde academici een traineeship aan van twee jaar. Ze vroegen Schoolinfo om een bijdrage aan het programma te leveren.

07 – 01 – 20 Bekijk

In deze podcast ‘Nablijven met …’ een interview met Tim Surma, voormalig vo-docent en nu onderzoeker bij de Thomas Moore hogeschool in Mechelen. Tim doet onderzoek naar effectieve didactiek.

16 – 12 – 19 Bekijk

Scholen zijn op zoek naar manieren om het schoolexamen op schooleigen wijze in te vullen. Hoe geef je het schoolexamen op jouw school op zo’n manier vorm dat het aansluit bij de onderwijsvisie van jouw school?

27 – 11 – 19 Bekijk

De Facebookpagina van Leerling 2020 heeft vanaf nu een nieuwe naam: Ruimte voor leren.

09 – 10 – 19 Bekijk

Edualdo is het professionele online lerarennetwerk voor al je vragen over onderwijs. Sluit je aan.

30 – 09 – 19 Bekijk

Op 9 en 10 januari organiseert Schoolinfo de ‘Tweedaagse voor jonge leraren: leraarschap in breder perspectief’, speciaal voor leraren met twee tot vijf jaar werkervaring.

16 – 09 – 19 Bekijk

Sinds het schooljaar 2018-2019 heeft Het Perron een leerlijn TL+. Het doel van de leerlijn is om TL-leerlingen niet alleen theoretisch, maar ook praktisch te scholen. Hoe ziet het curriculum eruit?

Bekijk

Na drie jaar samenwerken, brainstormen, experimenteren, leren, kennis delen en veranderen, maken we de balans op van het project Leerling 2020. Bekijk hier een overzicht met allerlei mooie producten, voorbeelden, inzichten en handige tools die zijn ontwikkeld.

Bekijk

Hoe zorg je dat TL-leerlingen zowel praktisch als theoretisch goed worden geschoold? Het Perron ontwikkelde een nieuwe leerlijn TL+ met bijbehorend curriculum. Maar hoe organiseer je dat?

Bekijk

In het nieuwe themamagazine ‘Samen werken’ delen scholen die meededen aan de leerlabs van Leerling 2020 hun praktijkvoorbeeld.

Bekijk

Drie jaar lang werkten scholen aan verbetering van het onderwijs in leerlabs van het project Leerling 2020. Hoe blikken deelnemers hierop terug?

Bekijk

De website van ons nieuwe programma Voortgezet Leren is live!

Bekijk

De projecten Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2 zijn afgerond, maar krijgen een vervolg in het nieuwe programma: Voortgezet Leren.

Bekijk

De kerngroep van scholen die toe willen naar een andere vorm van examinering schrijft een positiestuk om hun visie uit te dragen. Wat is de stand van zaken?

14 – 02 – 19 Bekijk

Het project Leerling 2020 is in december 2018 afgelopen. Drie jaar lang werkten scholen aan meer onderwijs op maat voor leerlingen. Maar: in 2019 komt een vervolg!

15 – 01 – 19 Bekijk

Docenten uit de innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 deden ervaring op met de methodiek design thinking. Wat vonden ze ervan? Lees hoe de methode ook de weg naar het klaslokaal heeft gevonden.

01 – 12 – 18 Bekijk

Het afgelopen jaar werkte Schoolinfo samen met ISK-docenten en experts van ITTa aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs. Deze leerlijn inclusief bijbehorend lesmateriaal is nu beschikbaar.

29 – 10 – 18 Bekijk

Omdat de scholen BC Broekhin locatie Reuver en locatie Swalmen met krimp te maken hebben, betrekken ze samen een oude fabriek. Een ideale kans om nieuwe dingen uit te proberen.

26 – 10 – 18 Bekijk

Op 19 november 2018 organiseert Schoolinfo in het Spoorwegmuseum in Utrecht het jaarlijks Docentencongres over maatwerk voor leerlingen.

Bekijk

Scholen uit het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om mee te doen aan de Nationale Museumweek 2019 met een pop-up museum.

30 – 08 – 18 Bekijk

“De traditionele lesroosters op middelbare scholen verdwijnen”, schrijft het AD. In het artikel wordt verwezen naar het onderzoek dat Schoolinfo in het kader van Leerling 2020 heeft laten doen.

19 – 06 – 18 Bekijk

De innovatiewerkgroepen van Leerling 2020 maken gebruik van design thinking om tot nieuwe, relevante oplossingen te komen. Lees hoe de methodiek in de praktijk werkt.

18 – 06 – 18 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een bijeenkomst over samenwerkingen tussen onderwijs en wetenschap. Een van de uitkomsten: het opzetten van ‘fieldlabs’.

15 – 06 – 18 Bekijk

Er zijn aanvragen vanuit de hele wereld voor het bordspel ‘We Own The School’. Wat is het en hoe kun je het bestellen?

15 – 06 – 18 Bekijk

Schoolinfo werkte mee aan de catalogus Anders organiseren, een initiatief van de VO-raad. In de catalogus vind je inspirerende praktijkvoorbeelden over anders organiseren binnen het voortgezet onderwijs.

05 – 06 – 18 Bekijk

Schoolinfo kijkt in samenwerking met de VO-raad naar slimme vormen van organiseren in scholen. Tijdens een bestuurdersbijeenkomst van Leerling 2020 gaven de aanwezige bestuurders een aantal concrete voorbeelden.

15 – 05 – 18 Bekijk

Stichting Carmelcollege zette twee leerlabs op naar het model van Leerling 2020 met ondersteuning van Schoolinfo. Wat is het voordeel van een eigen leerlab en waar moet je rekening mee houden?

24 – 04 – 18 Bekijk

Tijdens de Nationale Museumweek worden er verschillende pop-up musea in vo-scholen ingericht door scholieren. Schoolinfo heeft de Museumvereniging in contact gebracht met enkele van deze scholen.

05 – 04 – 18 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een mini-symposium SE-CE omdat een aantal scholen aangaf dat zij graag toe willen naar een andere vorm van examens.

04 – 04 – 18 Bekijk

Het aprilnummer van onderwijsvakblad Van Twaalf tot Achttien staat in het teken van Schoolleiders voor de Toekomst.

30 – 03 – 18 Bekijk

Uit onderzoek van Leerling 2020 blijkt dat scholen in het voortgezet onderwijs ambitieus zijn als het gaat om gepersonaliseerd leren.

30 – 03 – 18 Bekijk

Het Nederlandse onderwijs is in beweging! Om dit te laten zien lanceert Schoolinfo de website www.learnlikethedutch.com.

01 – 03 – 18 Bekijk

Schoolinfo werkt samen met ISK-docenten, LOWAN en ITTA aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwkomersonderwijs.

27 – 02 – 18 Bekijk

Voor veel organisatorische vragen zijn slimme oplossingen denkbaar. Lees hoe Hub Kusters tegelijkertijd wiskunde D geeft aan scholieren van het Sint-Janscollege in Hoensbroek én het Grotius College in Heerlen.

02 – 02 – 18 Bekijk

Serie 1 van Leerling 2020 is afgerond. Een mooi moment om terug te kijken op de afgelopen periode. Welke ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren hebben de scholen doorgemaakt?

09 – 01 – 18 Bekijk

Schoolinfo en de VO-raad organiseerden een bijeenkomst over het opleiden van docenten met het oog op vernieuwing in het onderwijs.

14 – 12 – 17 Bekijk

In opdracht van Stichting VO Haaglanden organiseerde Schoolinfo de Inspiratiedag ICT op het Segbroek College in Den Haag. Een geslaagde middag met ruim 800 docenten en schoolleiders.

12 – 12 – 17 Bekijk

Schoolinfo organiseerde een ISK-netwerkbijeenkomst voor docenten in het nieuwkomersonderwijs met als doel het onderlinge contact tussen hen te bevorderen.

30 – 11 – 17 Bekijk

De kerngroep van Schoolleiders voor de Toekomst gaat zich de komende tijd focussen op: uitwisselingen en het delen van ‘good practices’.

14 – 11 – 17 Bekijk

De bijeenkomst van Schoolleiders voor de Toekomst stond in het teken van de dialoog tussen schoolleiders en leerlingen en omdenken.

14 – 11 – 17 Bekijk

Scholenkoepel LVO investeert fors om docenten te professionaliseren en innovatie op scholen te versnellen. Bekijk hoe het programma Investeren in Ontwikkeling van Onderwijs is opgezet.

24 – 10 – 17 Bekijk

Ruim 50 leerlingen hebben tijdens een creatieve middag georganiseerd door Schoolinfo ideeën uitgewerkt over het onderwijs van de toekomst. Bekijk de video.

20 – 10 – 17 Bekijk

Scholen nemen initiatief om het onderwijs nog verder te ontwikkelen. Hoe geven scholen deze ontwikkeling vorm en waar lopen zij tegenaan? Bekijk de animatie over onderwijsontwikkeling.

12 – 10 – 17 Bekijk

Schoolinfo kijkt met plezier terug op de iScholenDag 2017 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Schoolinfo organiseerde het evenement.

10 – 10 – 17 Bekijk

Stichting OVO is een bestuur met daarin drie vo-scholen en acht po-scholen die steeds meer met elkaar samenwerken. In gesprek met twee schooldirecteuren over de kansen die dat leerlingen biedt.

21 – 09 – 17 Bekijk

Schoolinfo organiseert regelmatig bijeenkomsten met de innovatiegroep. Dit is een groep schoolbestuurders die zich sterk maken voor innovatie in de school. Onlangs stond het thema formatieve evaluatie op de agenda.

21 – 06 – 17 Bekijk

De groep ‘Schoolleiders voor de toekomst’ streeft naar een nieuw ‘ecosysteem’ voor educatie. Samen kijken ze naar het onderwijs van morgen. “We willen onderwijs dat er toe doet, door te doen.”

26 – 02 – 17 Bekijk

Om ervoor te zorgen dat je schoolorganisatie een lerende organisatie is en blijft, is het essentieel dat iedereen binnen de organisatie zich blijft ontwikkelen. Hoe geef je als school invulling aan ontwikkeltijd?

19 – 12 – 16 Bekijk