8 tips voor slim organiseren op school

Schoolinfo kijkt in samenwerking met de VO-raad naar slimme vormen van organiseren in scholen. Tijdens een bestuurdersbijeenkomst van Leerling 2020 gaven de aanwezige bestuurders een aantal concrete voorbeelden. Welke kansen zien scholen op het gebied onderwijsstructuur en ontwikkeltijd? 

Onderwijsstructuur

Tip 1: Teamteaching of werken met onderwijsassistenten biedt kansen om de werkdruk op termijn te verlagen. Het vraagt in eerste instantie extra tijd en inzet om dit te ontwikkelen. Ook vraagt het mogelijk aanpassingen aan het gebouw.  

Tip 2: Kijk samen met docenten kritisch naar het aantal lessen dat gegeven wordt. De wet op onderwijstijd biedt veel ruimte om maatwerkprogramma’s aan te bieden, waarin soms ook minder lessen aan bepaalde (groepen) leerlingen nodig zijn.  

Tip 3: De wet op onderwijstijd biedt de mogelijkheid andere vormen van onderwijs als onderwijstijd aan te merken. Denk hierbij aan vormen als flipping the classroom, waarbij de instructie digitaal wordt gegeven maar zo wel mee kan tellen in de onderwijstijd.  

Tip 4: Kijk kritisch naar de onderwijslogistiek. Pas bijvoorbeeld de structuur van het rooster en de hoeveelheid toetsen/evaluaties aan. Bij formatief evalueren zijn toetsweken en bijbehorende vergadermomenten overbodig. Het rooster aanpassen heeft wellicht wel gevolgen voor de ruimtes in het gebouw.  

Tip 5: Maak beter gebruik van lerarenbeurzen om de kwaliteit in de school te vergroten. 

Ontwikkeltijd

Tip 6: De mogelijkheid bestaat om middelen bestemd voor de aankoop van leermiddelen over te hevelen naar de post personeel. Docenten maken namelijk steeds vaker hun eigen (digitale) materiaal. Daarnaast kun je ook een deel van het scholingsbudget hiervoor inzetten omdat docenten tegelijkertijd ook werken aan hun eigen professionalisering.  

Tip 7: Maak ontwikkeltijd overdraagbaar tussen collega’s. Let alleen op overbelasting van enthousiaste collega’s. 

Tip 8: Niet iedere collega wil en kan materiaal ontwikkelen, zoek hierin ook naar maatwerk. Zet mensen in op waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. 

Extra focus   

De aanwezige bestuurders gaven de VO-raad als focuspunten mee: 

Vervolg

De opgehaalde kansen en wensen gebruikt de VO-raad om ervoor te pleiten dat de politiek de benodigde, door de sector gewenste maatregelen neemt en om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen beleid op dit vlak. Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind mei presenteert de VO-raad een catalogus met voorbeelden van scholen die anders organiseren.  
 
Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel: