Formatieve evaluatie: de volgende stap

Schoolinfo organiseert regelmatig bijeenkomsten met de innovatiegroep. Dit is een groep schoolbestuurders die zich sterk maken voor innovatie in de school en nadenken over welke vernieuwende thema’s nadere verkenning verdienen. Op deze manier is bijvoorbeeld het project Leerling 2020 ontstaan. Onlangs stond het thema formatieve evaluatie op de agenda.

Effectief inzetten

Steeds meer scholen en docenten zijn bezig om formatieve evaluatie een plaats te geven in de les. In plaats van een cijfer krijgen leerlingen een evaluatie op hun werk met als doel leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces. De bijeenkomst van de innovatiegroep over dit onderwerp bestond uit docenten, teamleiders, directeuren en bestuurders van verschillende scholen. Dr. Kim Schildkamp, universitair docent aan de Universiteit van Twente, gaf een presentatie over de randvoorwaarden die nodig zijn om formatieve evaluatie in de klas effectief in te zetten. Vervolgens ging de groep uiteen in twee deelsessies, om na te denken wat er nodig is op dit thema vanuit het bestuurdersperspectief en het schoolleiders/docentenperspectief.

Uitkomsten

Opvallend was dat zowel de bestuurders als de docenten op vrijwel dezelfde punten uitkwamen:
• Het vraagt om ondersteuning vanuit de schoolleiding en lef vanuit docenten om hiermee te starten.
• Er is kennis nodig van de effecten die het inzetten van formatieve evaluatie kan hebben op zowel leerlingen als docenten.
• Het creëren van tijd om een dergelijke nieuwe vorm van onderwijs te geven is essentieel.

Vervolg

Op Leerling2020.nl kun je praktijkvoorbeelden over formatieve evaluatie lezen.
 
Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel: