Wat heb jij nodig om ontwikkeling in je school verder te brengen? Denk met ons mee!

Schoolinfo is op zoek naar leraren en schoolleiders die willen meedenken over ontwikkeling binnen jouw school. Hoe pak je dat aan en wat heb je nodig aan ondersteuning?

Stel, je wilt een pilot opzetten met formatief evalueren of flexibel roosteren in jouw school. Hoe pak je dat aan? Waar vind je de benodigde informatie en hoe betrek je je collega’s hierbij? En welke ondersteuning zou je van buiten de school willen krijgen? Veel scholen hebben te maken met dit soort situaties. Maar: we hoeven niet allemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Door kennis en ervaringen hierover met elkaar te delen, helpen we elkaar verder. Op dit moment organiseren wij dit binnen het programma Voortgezet Leren, maar ook na afloop is het belangrijk dat deze kennis behouden blijft. Maar hoe? We nodigen jou als leraar of schoolleider uit om tijdens een praktische brainstorm hierover met ons en collega’s uit het veld verder te denken en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Op basis hiervan stellen wij samen met de VO-raad een advies op voor het ministerie van OCW. Wil jij hieraan een bijdrage leveren, mail dan naar info@schoolinfo.nl en meld je aan!

Datum: woensdag 18 september
Tijd: van 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Aidadreef 4 in Utrecht