Jonge docent na tweedaagse: “Ik heb nooit eerder op deze manier naar het onderwijs gekeken”

Deelnemer Rinse: “Ik heb in korte tijd zoveel geleerd. Ik was echt onder de indruk.”

Je hebt na een aantal jaar voor de klas de basis wel onder de knie. Op dat moment komt bij veel jonge leraren de vraag op wat een volgende uitdaging kan zijn. “Ik zie veel leeftijdsgenoten in andere sectoren continu werken aan nieuwe, gave projecten”, vertelt de 23-jarige Anniek. “Dan denk je weleens, wat zijn de mogelijkheden voor mij als docent? Hoe blijf je je ontwikkelen?” Daarom organiseerde Schoolinfo begin januari een tweedaagse, speciaal voor jonge leraren: ‘Leraarschap in breder perspectief’.

Heft in eigen handen

Anniek werkt nu een aantal jaar als docent Engels op een vo-school in Barneveld. “Ik vind lesgeven en het werken met leerlingen leuk. Ik krijg er energie van. Maar soms vind ik het ook lastig om elke dag hetzelfde te doen en dan lijken de doorgroeimogelijkheden beperkt.” Dat herkennen veel leraren, weet Erik Ex, projectleider bij Schoolinfo en docent geschiedenis. “Beginnende leraren keren hun blik vaak naar binnen. Je staat alleen voor de klas en je kent alleen je eigen school. Terwijl het juist zo waardevol is om te kijken wat er in andere klassen gebeurt en hoe het op andere scholen eraan toe gaat. Dan blijkt dat er zoveel meer mogelijk is in het onderwijs.”

Speeddates

Jonge leraren de veelzijdigheid van het onderwijs laten zien, dát was het doel van de intensieve tweedaagse. De 19 deelnemers volgden workshops over communicatiestijlen, waarin ze hun persoonlijke voorkeursstijl ontdekten, en leerden hoe ze collega’s kunnen meekrijgen in een verandering. Onderwijswetenschapper en auteur van het boek ‘Klaskit’ Pedro de Bruyckere liet de groep ervaren hoe waardevol het is om gebruik te maken van kennis uit (onderwijs)onderzoek. Ze ontdekten dat het activeren van voorkennis écht werkt als je daar vervolgens de lesinhoud op afstemt. En ze leerden over het bestaan van de vergeetcurve en wat je kunt doen om ‘het vergeten’ tegen te gaan. Daarnaast maakten de deelnemers kennis met belangrijke spelers in het onderwijsveld. Onder andere de Onderwijsinspectie, scholierenorganisatie LAKS, SLO, de VO-raad en het ministerie van OCW schoven aan voor heuse speeddates. Erik: “Al die organisaties hebben invloed in het klaslokaal. Hoe handig is het als je die weet te vinden en er mensen kent?!”

‘Ik heb er zelf invloed op’

Er was vooral ook tijd om ervaringen met elkaar uit te wisselen. “Ik weet nu dat de praktijk overal anders is”, vertelt de 30-jarige deelnemer Rinse. Hij werkt als onderwijsassistent op een ISK-afdeling en is ondertussen in opleiding tot docent. “Ik realiseer me door de tweedaagse dat het belangrijk is om je af te vragen aan welk soort onderwijs je wilt meewerken. Wat past bij mij en wat vind ik als docent belangrijk? Dat helpt om niet opgebrand te raken.” Tijdens een workshop over visieontwikkeling werd er precies bij deze vragen stilgestaan. De deelnemers dachten na over het voor hen ideale onderwijs. De effecten van dat ‘ideale onderwijs’ voor leerlingen maakten ze aan de hand van een zogenoemde ‘empathy map’ concreet. “Ik heb nooit eerder op die manier naar het onderwijs gekeken”, vertelt Anniek. “Ik was vooral bezig met de invulling van mijn eigen lessen. Nu weet ik dat ik veel meer kan doen, op lesniveau én daarbuiten. Daar heb ik zelf invloed op. Ik kan bijvoorbeeld nadenken over hoe wij op school lesstof aanbieden. Of over hoe onze school is ingericht.”

Veel praktische tips

De deelnemers gingen naar huis met de nodige inspiratie, een groter netwerk en veel praktische tips. Rinse: “Bijvoorbeeld dat je je als beginnend docent prima kan bekwamen in maar vijf verschillende werkvormen. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar als startend docent is het onhaalbaar om die allemaal goed te kunnen geven. Als je van vijf veelvoorkomende werkvormen de basis goed kent, kan je die makkelijker in iedere situatie toepassen. In 90 procent van de gevallen kan je daarmee goed uit de voeten.” Anniek: “Samen met een collega maak ik nu een plan om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven. We gaan onder andere een roulatieschema maken, zodat we leerlingen individueler kunnen coachen en de druk op ons als leraren in het lokaal minder wordt. Dat doen we in eerste instantie alleen nog voor mijn 5-havo-klassen. Want ik heb ook geleerd dat je met doorontwikkelen van onderwijs al snel heel groot denkt. Dat hoeft helemaal niet!”


Over de tweedaagse

De tweedaagse ‘Leraarschap in breder perspectief’ werd op 9 en 10 januari 2020 georganiseerd door Schoolinfo voor vo-leraren met twee tot vijf jaar werkervaring. Het idee voor de tweedaagse ontstond door het nieuws over het grote aantal leraren dat binnen enkele jaren het onderwijs verlaat. De cijfers variëren, maar lopen uiteen van 10 tot maar liefst 30 procent. De komende maand gaan de deelnemers bij elkaar op schoolbezoek om ook in de praktijk van elkaar te leren. In april sluit de groep gezamenlijk het traject af. Het doel van deze dagen is jonge leraren te laten ervaren hoe veelzijdig het onderwijs is en hen te inspireren over alle mogelijkheden die zij hebben als docent. Met succes! Deelnemer Anniek: “Ik raad de tweedaagse aan aan al mijn jonge collega’s. Ik gun ze allemaal de ervaring van deze dagen.”

Ook iets voor jou?
De tweedaagse voor jonge leraren wordt op 19 en 20 november 2020 opnieuw georganiseerd. Heb je zelf belangstelling of lijkt de tweedaagse je interessant voor collega’s? Bekijk alle informatie over deze tweedaagse.

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.