Leerling 2020: resultaten om trots op te zijn

Na drie jaar samenwerken, brainstormen, experimenteren, leren, kennis delen en veranderen, maken we de balans op van het project Leerling 2020. Bekijk hier een overzicht met allerlei mooie producten, voorbeelden, inzichten en handige tools die zijn ontwikkeld.

Formatief evalueren, een flexibel rooster, individuele leerroutes, coaching en digitale didactiek … Het zijn slechts enkele voorbeelden van de talloze thema’s waarmee docenten invulling kunnen geven aan gepersonaliseerd leren. Docenten, schoolleiders en bestuurders van meer dan tweehonderd scholen deden mee aan het project Leerling 2020 om zich in dit onderwerp te verdiepen. Na drie jaar samenwerken, brainstormen, experimenteren, leren, kennis delen en veranderen, maken we de balans op. De conclusie? De deelnemende scholen kunnen trots zijn op de stappen die zij binnen het project Leerling 2020 hebben gezet en de resultaten die zijn behaald. Bekijk hier een overzicht met allerlei mooie producten, voorbeelden, inzichten en handige tools die zijn ontwikkeld.

Ook is er een filmpje gemaakt:

Nieuwsgierig naar het vervolg van Leerling 2020? Bekijk de site van Voortgezet Leren.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.