Podcast: nablijven met … Anke Swanenberg

Dit is de tweede aflevering van de podcast ‘Nablijven met …’ In deze podcast een interview met Anke Swanenberg. Anke was docent Nederlands op het Liemers College, nu is ze coach op de Agora afdeling van hetzelfde Liemers én ze is toetsdeskundige in opleiding (bijna afgerond).

“Ik denk dat wij de leerling cijferverslaafd hebben gemaakt” 

Toen Anke in 2009 bij het Liemers College begon, startte ze met cijferloos lesgeven in klas 3 vwo. De leerlingen reageerden juichend toen Anke meedeelde dat ze geen cijfers zou geven. Ze vertelde dat er wel meer van hen werd verwacht. Dat wekte de interesse van de leerlingen waardoor het gesprek werd geopend; waarom leer je iets? Hoe leer je iets en wat heb je nodig om beter te worden? Normaal belandt een slecht gemaakte toets in een laatje en ga je door naar een volgend onderdeel. Nu werden leerlingen uitgedaagd om zelf na te denken over hun leerproces in plaats van passief in de les te zitten. Wat betekent dit nu voor de leerlingen? En wat vraagt dit van de docent? Luister in deze podcast naar de ervaringen én de praktische tips van Anke. 

Je kunt de podcast hier beluisteren of via de bekende kanalen:

Heb je vragen aan Anke over dit onderwerp? Dat kan! Stel je vraag op Edualdo.nl en Anke beantwoordt daar jouw vraag. 

In deze podcast verwijst Anke naar verschillende bronnen waar ze haar inspiratie en kennis vandaan haalt. Deze hebben we hier voor je op een rij gezet:

Elke maand

‘Nablijven met …’ is een maandelijkse podcast met inspirerende gasten uit het onderwijs over onderwijsinnovatie. De podcast wordt geproduceerd door Schoolinfo, in het kader van Voortgezet Leren. Ga naar alle podcasts van Voortgezet Leren.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.