Podcast: nablijven met … Camyre de Adelhart Toorop

In aflevering 3 blijven we na met Camyre de Adelhart Toorop. Camyre is schoolleider op Spring High in Amsterdam. Spring High is officieel een 10-14-school, maar heeft de ambitie om er te zijn voor alle leerlingen.

“Ik wens iedereen in het onderwijs de flexibiliteit en wendbaarheid van een startup”

Op Spring High doen ze de dingen net een beetje anders dan we gewend zijn in het onderwijs. Zo sporten de leerlingen standaard een uur per dag en valt de hele school stil tijdens het half uur lezen. Oudere leerlingen komen pas om half tien naar school omdat dat beter voor ze werkt. Er is geen rooster en er zijn geen klaslokalen. De school is nog jong en groeit als kool!

Camyre is een schoolleider die buiten de lijntjes durft te kleuren. Hoe heeft ze voor elkaar gekregen de zaken zo anders te organiseren? Wat betekent dit voor de leraren van Spring High? En wat vinden de leerlingen er eigenlijk van? In deze podcast gaat presentator Erik Ex in gesprek met Camyre over haar ervaringen én visie op onderwijs.

Je kunt de podcast hier beluisteren of via de bekende kanalen:

Meer podcasts

‘Nablijven met …’ is een maandelijkse podcast met inspirerende gasten uit het onderwijs over onderwijsinnovatie. De podcast wordt geproduceerd door Schoolinfo, in het kader van Voortgezet Leren. Ga naar alle podcasts van Voortgezet Leren.

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.