Podcast: nablijven met … Janneke Sleenhof

In aflevering 6 blijven we na met lerares en onderzoeker Janneke Sleenhof. Zij doet promotieonderzoek naar overgangsvergaderingen.

Dit keer blijven we na met Janneke Sleenhof. Janneke is lerares Nederlands op het Sint-Joriscollege in Eindhoven, maar doet daarnaast promotieonderzoek naar overgangsvergaderingen.  

Na zelf dikwijls met een ontevreden gevoel uit de rapportvergadering te zijn gelopen, besloot Janneke dat ze er meer over wilde weten. Ze ontdekte dat er eigenlijk verrassend weinig bekend is over dit soort vergaderingen, maar dat er wel veel ontevredenheid over bestaat bij leraren. En dat er manieren zijn om het beter te doen. 

Op welke manier maken we eigenlijk zwaarwegende beslissingen? Moet je alleen cijfers gebruiken of is je intuïtie belangrijk? Hoe kunnen we komen tot een juiste beslissing? Die vragen en meer beantwoorden we in deze aflevering: Nablijven met … Janneke Sleenhof. 

Meer podcasts 

‘Nablijven met …’ is een maandelijkse podcast met inspirerende gasten uit het onderwijs over onderwijsinnovatie. Ga naar alle  podcasts van Ruimte voor Leren.

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.