Slim georganiseerd: les op afstand

Voor veel organisatorische vragen zijn slimme oplossingen denkbaar. Zoals les op afstand. Hub Kusters geeft tegelijkertijd wiskunde D aan scholieren van het Sint-Janscollege in Hoensbroek én het Grotius College in Heerlen.

Vo-scholen in de regio Heerlen hebben te maken met krimp, waardoor vakken als wiskunde D soms moeilijk aan te bieden zijn. Op het Sint-Janscollege in Hoensbroek is dit vak verplicht voor het NT-profiel, maar op het Grotiuscollege in Heerlen is het een keuzevak dat door weinig leerlingen wordt gekozen.

Videoverbinding

Hub Kusters van het Sint-Janscollege begon met een pilot waarin hij leerlingen van het Grotius College met behulp van een videoverbinding op afstand les geeft. “De digiborden zijn verbonden, waardoor de leerlingen op beide locaties hetzelfde zien en horen”, vertelt Kusters. “Ook de schermen van de devices van de leerlingen worden gedeeld, zodat ik kan zien wat elke leerling doet, ook in Heerlen.”

Digibord

Het lesgeven op afstand werkt goed omdat Kusters veel affiniteit en ervaring heeft met het gebruik van ict in de les. “Ik werk al heel lang met een digibord en met iPads en maak ook zelf digitale content. De school wist van mijn expertise en vroeg me vier jaar geleden een oplossing te bedenken om in Heerlen toch wiskunde D te kunnen aanbieden.”

Richtmicrofoon

Het resultaat was een pilot van een paar maanden, waarin Kusters experimenteerde met een iPad met Facetime, in combinatie met software om de twee digiborden over te nemen. Hij werd enkele uren per week vrijgeroosterd om het lesmateriaal te ontwikkelen. Toen de pilot een succes bleek, investeerde de school in professionele apparatuur zoals een richtmicrofoon, waardoor het contact tussen de groepen makkelijker en beter werd. Kusters: “Alle leerlingen hebben op mijn verzoek een iPad gekregen, waardoor ik nog interactiever kan lesgeven. Ik kan de digitale schriften nu direct inzien.”

“Ik kan zien wat elke leerling doet, ook in Heerlen”

Extra overleg

Voor het lesgeven op afstand was uiteraard overleg tussen de scholen nodig omdat de roosters op elkaar moeten worden afgestemd. “Ook het jaarprogramma en bijvoorbeeld proefwerkweken moeten aansluiten. Er komt bij zo’n samenwerking dus wel wat extra overleg en organisatie kijken.”

Resultaten

De resultaten van de leerlingen die van Kusters wiskunde D krijgen, zijn gemonitord. Geconstateerd werd dat leerlingen die op afstand lessen volgen, de lessen niet alleen leuk vinden, maar ook even goed presteren als leerlingen die op ‘normale’ wijze les krijgen. “En dat terwijl de leerlingen op afstand geen begeleider ter plekke hebben. Dat kan dus gewoon, mits de groep niet te groot is.”

Toekomst

Het Sint-Janscollege heeft geprobeerd het lesgeven op afstand uit te breiden, maar stuitte daarbij op weerstand. “Sommige collega’s bezitten weliswaar voldoende ict-vaardigheden, maar niet op dit specifieke vlak”, zegt Kusters. “Sommigen zagen het ook als een bedreiging. Ze dachten dat ze hun baan zouden verliezen omdat ze niet meer nodig zouden zijn of niet de juiste vaardigheden in huis hebben.”

Niet zo ingewikkeld

Want een beetje ict-vaardigheid is wel nodig: “De techniek werkt niet altijd vlekkeloos. Ik kan me wel redden, maar een ander raakt misschien in paniek.” Toch ziet Kusters wel mogelijkheden voor de toekomst: “Toen het digibord kwam, waren collega’s ook huiverig. Ze kwamen er echter al snel achter dat zo’n bord veel voordelen heeft en helemaal niet zo ingewikkeld is. Daar komt bij dat de techniek zich steeds verder ontwikkelt en ict-software steeds gebruiksvriendelijker wordt.”

Dit artikel verscheen eerder in VO-magazine.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel: