Vragenlijst voor leerlingen over afstandsonderwijs: “Echt een eyeopener!”

“Het thuisonderwijs zorgde ervoor dat we allemaal vooral bezig waren met prestaties en dingen ‘af’ krijgen. Door de vragenlijst ging het gesprek daar eens niet over maar over: Wat mis je? En: wat vind je fijn?”

Hoe ervaren vo-leerlingen het onderwijs op afstand? Wat willen ze behouden, en wat juist niet? Schoolinfo verzamelt (anoniem) de mening van leerlingen. De resultaten delen we met alle scholen. Zo kunnen we het onderwijs aanpassen aan de wensen en behoeften van leerlingen. Wil jij ons helpen? Verspreid deze vragenlijst onder jouw leerlingen. Dat kan in elk geval tot 1 juli.

Voor leraren is er een handleiding beschikbaar om de vragenlijst in de klas af te nemen. Op die manier kun je de resultaten gebruiken om jouw eigen onderwijs beter af te stemmen op jouw leerlingen. Je kunt ook je leerlingen vragen om de vragenlijst thuis samen met hun ouders in te vullen. Wil je de vragenlijst eerst zien voor je erover in gesprek gaat met jouw leerlingen of kind(eren)? Download de vragenlijst hier.

Waardevol gesprek

Vragenlijst voor leerlingen over afstandsonderwijs - Echt een eyeopenerVoor Aukje Jansen van Ginneken was dit een leuke manier om het gesprek met haar 13-jarige zoon aan te gaan over afstandsonderwijs: “Ik vond het heel waardevol. Het thuisonderwijs en thuis werken met een heel gezin zorgde ervoor dat we allemaal vooral bezig waren met prestaties en dingen ‘af’ krijgen. Een puber moet je al vaak achter de broek aanzitten, maar tijdens deze periode helemaal. Door de vragenlijst ging het gesprek niet over ‘Heb je dit en dit al af?’ maar over ‘Hoe vind je dit nou eigenlijk, dat thuiszitten? Wat mis je? Wat vind je er nu fijn aan?’ Ook kwam ik erachter hoe zelfstandig mijn zoon eigenlijk is. Echt een eyeopener!”

 

 

 

Deel dit artikel:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.