“Mijn wens voor het opleiden van leraren is…”

Deze vraag werd aan deelnemers aan een bijeenkomst over lerarenopleidingen gesteld. Tijdens deze bijeenkomst op 6 december, georganiseerd door Schoolinfo en de VO-raad, werd er met betrokkenen gesproken over het opleiden van docenten met het oog op vernieuwing in het onderwijs.

“Mijn grootste wens is dat er niemand meer weet wat het onderscheid is tussen een werkplekbegeleider, een instituutsopleider en een ‘gewone’ docent”, schetste een van de aanwezigen. Een ander noemde: “Dat iedereen zó is uitgerust, dat de leerling het beste onderwijs krijgt.”

Droombeeld

Het grootste deel van de bijeenkomst stond in het teken van de vraag: wat is er nodig om een stap dichterbij dit droombeeld te komen? Met de acties die als antwoord op deze vraag naar voren kwamen, kunnen stappen worden gezet om het opleiden van docenten in de context van veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs, te verbeteren.

Verbeteringen

De aanleiding voor de bijeenkomst was een reeks bestuurdersgesprekken die Schoolinfo vanuit het project Leerling 2020 voerde, waarin het ging over verbeteringen in de samenwerking tussen vo-scholen en lerarenopleidingen. En met name de vaardigheden die docenten in de opleidingen aanleren.

Focus op 3 thema’s

In het vervolg daarop heeft Schoolinfo, in samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen van de VO-raad, interviews gevoerd met instituutsopleiders, schoolopleiders, docenten en coördinatoren. Uit deze gesprekken kwamen drie thema’s naar voren waar de komende tijd de focus op ligt:

Aanmelden nieuwsbrief

Deel dit artikel: