Bijeenkomst ‘Netwerk startende scholen’

Datum: 15 maart 2018
Voor wie: het netwerk van startende scholen

Schoolinfo organiseert een aantal bijeenkomsten voor een netwerk van startende scholen. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring wordt er tijdens deze bijeenkomsten ook geïnventariseerd waar deze scholen behoefte aan hebben en waar ze zich gezamenlijk sterk voor kunnen maken.

Heb je vragen over dit netwerk? Mail dan naar Taco de Ruiter, tacoderuiter@schoolinfo.nl.