Inspiratiebijeenkomst brede heterogene onderbouw

Datum: 16 januari 2020
Tijd: 13.00 uur – 16.30 uur
Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht
Voor wie: Leraren, teamleiders, schoolleiders, bestuurders

Meld je aan.

In een brede heterogene onderbouw zitten leerlingen uit drie niveaus in (ten minste) de eerste twee brugjaren bij elkaar. Wat is het nut en de noodzaak van een brede heterogene brugperiode? En hoe organiseer je het in je school? Krijg antwoord op deze vragen en dilemma’s tijdens de inspiratiebijeenkomst Brede heterogene onderbouw op donderdag 16 januari. De bijeenkomst is voor leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders. Meld je aan.

Het programma

De bijeenkomst start met een keynote van Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie en auteur van het boek ‘Het Tienerbrein’. Vervolgens volg je sessies om kennis en inspiratie op te doen en handvatten te krijgen om een (volgende) stap te zetten in het vormgeven van een brede heterogene brugperiode op jouw school.  

Keynote

Door: prof. dr. Jelle Jolles (hoogleraar Neuropsychologie, leidt het centrum Brein en Leren en auteur van het boek ‘Het Tienerbrein’)
Het onderwijs is al jaren gewend om op eenzelfde manier lesstof aan te bieden, resultaten te meten en schooladviezen te geven. Maar wordt hierbij eigenlijk rekening gehouden met de ontwikkeling van het individuele kind?  Hersenrijping volgt bij iedereen min of meer hetzelfde patroon, maar dat neemt niet weg dat er grote individuele verschillen zijn. Ook een traaggroeiende boom kan de hoogste worden. Sommige breinen nemen een vliegende start en stagneren later, andere breinen kabbelen in rustig tempo door, en voor weer andere breinen geldt dat ze traag op gang komen en later een sprintje trekken. Tijdens deze keynote zoomt Jelle Jolles in op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en hoe je daar het onderwijs het best op kunt inrichten.

Verschillende sessies

‘DIFFERENTIËREN KUN JE LEREN’
In deze sessie ga je op zoek een balans tussen gepersonaliseerd onderwijs en allemaal hetzelfde leren op één niveau. Er wordt een voorbeeld gegeven van onderwijs op basis van leerdoelen – in plaats van vroeg selecteren en determineren.

‘ANDERS ORGANISEREN BINNEN DE SCHOOL’
Moet alles anders? Weg met de klas? Of niet? In deze sessie wordt er besproken hoe je een brede heterogene onderbouw kan organiseren in jouw school. Spring High licht in deze sessie een praktijkvoorbeeld toe.

‘WORDT MIJN VWO-KIND DOMMER IN DE HETEROGENE ONDERBOUW’
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de toptalenten met vwo-advies zich cognitief minder sterk ontwikkelen wanneer zij dat in een heterogene klas doen. Hoe kun je dit voorkomen? In deze sessie onderzoeken we wat dit betekent voor vwo’ers en hoe de scholen OSB en Spinoza21 hiermee omgaan. 

‘EEN DAG IN DE BREDE ONDERBOUW’
In deze sessie laten we praktijkvoorbeelden zien van de brede brugklassen op Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB) (twee jaar onderbouw met vmbo bk t/m vwo) en Spinoza21 (drie jaar onderbouw vmbo-t t/m vwo). We onderzoeken welke elementen voor jouw school bruikbaar zijn. 

De opbrengsten

Na deze inspiratiebijeenkomst heb je inzicht in de voordelen van een brede heterogene onderbouw, maar ook inzicht in de ontwikkelpunten. Je krijgt handvatten om een (volgende) stap te zetten in het vormgeven van een brede heterogene brugperiode op jouw school. 

De kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Bekijk welke sessies je aanspreken en meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst Brede Heterogene Onderbouw.

Vragen?

Heb je vragen over de inspiratiebijeenkomst Brede heterogene onderbouw? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-232 48 80. 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.