Inspiratiebijeenkomst onderwijs op maat

Datum: 30 januari 2020
Tijd: 12.00 tot 17.00 uur
Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht
Kosten: kosteloos
Voor wie: school- en teamleiders

Meld je aan.

In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer ingespeeld op de individuele behoeftes van leerlingen. Er wordt ruimte gezocht in de inrichting van de schoolloopbanen van leerlingen. Bijvoorbeeld door maatwerktrajecten aan te bieden en door flexibel om te gaan met het tempo van de leerling en de invulling van het onderwijsaanbod.

Deze onderwijsinnovaties vragen heel wat van de schoolorganisatie. Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Onderwijs op maat’ gaan we met name in op het beklijven van innovaties in de dagelijkse praktijk van de school. De bijeenkomst focust zich op borging. Centraal staat de vraag: hoe verder na een pilot? Meld je hier aan.

Het programma

12.00 – 13.00 uur: Inloop met lunch
13.00 – 13.15 uur: Opening door Carolien Hueting en leerlingen Lek & Linge
13.15 – 14.00 uur: Keynote Marcel Veenswijk
14.00 – 15.00 uur: Praktijkvoorbeelden Sufayil Dönmez en Nan Botting
15.00 – 15.15 uur: Pauze en wissel
15.15 – 16.15 uur: Intervisietafels
16.15 – 17.00 uur: Borrel

De bijeenkomst start met een keynote van Marcel Veenswijk, hoogleraar Management van Cultuurverandering aan de Vrije Universiteit. Vervolgens delen Nan Botting (rector KSG) en Sufayil Dönmez (locatiedirecteur Lumion) praktijkvoorbeelden. Na het plenaire gedeelte splitsen we op in gesprekstafels, waarbij er ingegaan wordt op eigen casuïstiek.

De opbrengsten

Na deze inspiratiebijeenkomst heb je inzicht in de theorie achter veranderingen, heb je inspiratie opgedaan rondom het borgen van onderwijsinnovaties en ben je in contact gekomen met andere schoolleiders in verandertrajecten. Je krijgt handvatten om een (volgende) stap te zetten in het borgen van onderwijsinnovaties op jouw school.

De kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Meld je hier aan.

Vragen

Heb je vragen over de inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.