Inspiratiebijeenkomst Voorkomen van onnodig zittenblijven

Datum: 9 oktober
Tijd: 09.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Hotel Mitland, Utrecht
Kosten: gratis
Voor wie: Leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders 

Aanmelden

Hoe kun je onnodig zittenblijven van leerlingen voorkomen? Een schooljaar overdoen werkt voor de meeste leerlingen demotiverend, met als gevolg een negatief effect op de schoolloopbaan. Deze bijeenkomst inspireert én motiveert je om onnodig zittenblijven te voorkomen. Meld je hier aan.  

Voor wie is deze inspiratiebijeenkomst?

Leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders 

Het programma

09.00 09.30 uur: Inloop
09.30 – 09.45 uur: Opening 
09.45 – 10.15 uur: Presentatie 1: Succesfactoren zittenblijven
10.15 –  11.00 uur: Presentatie 2: Het effect van rapportvergaderingen
11.00 – 11.15 uur: Pauze
11.15 – 12.15 uur: Aan thematafels met elkaar in gesprek
12.15 – 12.30 uur: Plenaire afsluiting 
12.30 – 13.15 uur: Lunch  

Presentaties

Presentatie 1: Succesfactoren zittenblijven
Door: Suna Duysak
Welke succesfactoren hebben scholen met weinig zittenblijvers? Uit onderzoek dat in opdracht van de VO-raad is uitgevoerd door Regioplan blijkt dat scholen met weinig zittenblijvers een specifiek beleid hebben om dit te voorkomen.Krijg te horen welke visie deze scholen hebben en welke maatregelen zij nemen om zittenblijven te voorkomen.  

Presentatie 2: Het effect van rapportvergaderingen
Door: Janneke Sleenhof
Aan het eind van ieder schooljaar staan lerarenteams voor de vraag welke leerling overgaat en welke niet. Waarop baseren wij het beeld dat we van leerlingen hebben? Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit? Nemen we wel de juiste beslissing? En vooral: kan het niet beter?JannekeSleenhof, docent Nederlands en Promovendus aan de Universiteit van Eindhoven, geeft in haar presentatie inzicht in hoe deze beslissing genomen wordt én beter kan, zodat voor iedere leerling de juiste keuze wordt gemaakt. 

De opbrengsten

Na deze bijeenkomst ga jij geïnspireerd en gemotiveerd aan de slag om zittenblijven te voorkomen.  

Materiaal

Na de inspiratiebijeenkomst krijg je de presentaties toegestuurd.  

De kosten

De bijeenkomst is kosteloos. 

Aanmelden

Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst Voorkomen van onnodig zittenblijven. Doe dit vóór 4 oktober 2019.  

Vragen?

Heb je vragen over deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naarinfo@voortgezetleren.nl ofbel 030-232 48 80. 

Wil je nu al meer te weten komen over het voorkomen van zittenblijven? In de handreiking ‘Aan de slag om zittenblijven te voorkomen’, staan inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen over voorkomen van onnodig zittenblijven. Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten uit eigen onderzoek, onder scholen met een laag percentage zittenblijvers. 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.