Kennis delen over ‘Flexibilisering van het onderwijs’

Datum: 7 juni 2019
Tijd: 9.30 uur tot 12.00 uur
Locatie: volgt
Voor wie: schoolleiders

Aanmelden

Hoe kun je flexibele leerwegen bieden én maatwerk bij de toetsmomenten, terwijl wet- en regelgeving vastliggen? En wat kun je doen om het aantal zittenblijvers terug te dringen en welke visie ambieer je voor de lange termijn om zittenblijven te voorkomen? Denk mee over deze onderwerpen in het leernetwerk ‘Flexibilisering van het onderwijs’, onderdeel van het programma Voortgezet Leren.

In het leernetwerk verken je samen met collega’s het thema flexibilisering van het onderwijs aan de hand van jouw ambities en kansen in wet- en regelgeving. Je leert met en van collega-scholen aan de hand van de leervraag van jouw school.

Wat is een leernetwerk?

Een leernetwerk biedt schoolleiders de ruimte om in een informele sfeer uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken met elkaar delen. Tijdens de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor verbinding van de theorie met de praktijk, dat er gewerkt wordt met opdrachten gekoppeld aan de eigen leervraag en leveren experts een bijdrage. Zo ontwikkel je nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en biedt het leernetwerk ondersteuning bij het werken aan de eigen leervraag. Deelnemers breiden daarnaast hun (sociale) netwerk verder uit.

Voor wie?

De leernetwerken zijn voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met een andere persoon vanuit de school. Je deelt met elkaar informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s, waarbij je gefaciliteerd wordt door een procesbegeleider en een digitaal platform, zodat je kennis en ervaringen tussentijds met elkaar kunt delen.

Datum en locatie

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2019, inclusief de startbijeenkomst op 7 juni 2019 (locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt). De tijdstippen en locaties van de overige bijeenkomsten zijn in overleg met de deelnemers.

Inzet

Aanmelden

Via het inschrijfformulier.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.