Leernetwerk: flexibilisering

Datum: 12 maart 2020
Tijd: 12.00 tot 16.00 uur
Locatie: Coffeemania, Tiberdreef 10, Utrecht
Kosten: kosteloos
Voor wie: school- en teamleiders

Meld je aan.

Werk jij op jouw school aan meer keuzes in het rooster voor leerlingen, het spreiden of anders invullen van onderwijstijd, het anders organiseren en inrichten van toetsen en/of de verbreding van het onderwijsaanbod? Wil je hierover in gesprek met andere schoolleiders om ervaringen te delen en van elkaar te leren? En wil je een kijkje nemen op scholen die al stappen hebben gezet? Meld je dan aan voor het leernetwerk ‘Flexibilisering’. In dit leernetwerk ga je aan de slag met vraagstukken en dilemma’s die je in het proces op jouw school tegenkomt. Aan de hand van een eigen leervraag ga je een volgende stap zetten in dit proces.

Het programma

In een leernetwerk delen schoolleiders tijdens vijf bijeenkomsten uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen met elkaar over specifieke vraagstukken onder begeleiding van een procesbegeleider. Tijdens een leernetwerk wordt de verbinding tussen theorie en praktijk gemaakt, werk je aan de hand van opdrachten aan je eigen leervraag en delen experts hun kennis en ervaring met jou. Zo kom je tot nieuwe inzichten en ontwikkel je oplossingen en/of werkwijzen die je helpen bij jouw leervraag.

Voor wie?

Het leernetwerk is voor schoolleiders en teamleiders van scholen die werken aan flexibilisering van het onderwijs. Je kunt met maximaal twee personen per school deelnemen. Als je deelneemt aan het leernetwerk, verwachten we van je dat:

Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst van het leernetwerk Flexibilisering vindt plaats bij Coffeemania in Utrecht op 12 maart 2020, van 12.00 – 16.00 uur (inclusief lunch). Het leernetwerk komt in 2020 vijf keer bij elkaar. De overige data bepalen we in onderling overleg en vinden plaats op scholen.

De opbrengsten

Tijdens het leernetwerk deel je kennis en ervaring met andere schoolleiders op het gebied van flexibilisering van het onderwijs. Je denkt na over oplossingen en/of werkwijzen die je helpen bij jouw leervraag, om zo de volgende stap te zetten in de (door)ontwikkeling van flexibilisering op jouw school. Ook bouw je een netwerk op van scholen die bezig zijn met dit thema.

De kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Meld je vóór 1 maart aan voor dit leernetwerk. Klik hier om je aan te melden.

Vragen?

Heb je vragen over dit leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.