Masterclass ‘Eigenaarschap in de school’

Datum: 6 juni 2019
Tijd: 15.30 uur tot 18.30 uur
Locatie: kantoor VO-raad/Schoolinfo, Aidadreef 4, Utrecht
Voor wie: bestuurders en schoolleiders

Aanmelden

Vraag aan meerdere personen de definitie van eigenaarschap en de kans is groot dat ze allemaal een ander antwoord geven. Tijdens deze masterclass draait het geheel om dit thema. Wat is eigenaarschap? Welke rol heeft het in de verschillende lagen van de school? Hoe maak je een leerling eigenaar van zijn of haar leerproces? En als je dit doet, wat voor invloed heeft dat op de rol van de docent? Ook kijken we naar hoe jij als schoolleider meer ruimte aan het eigenaarschap van docenten kan geven en welke invloed dat weer heeft op jouw rol als schoolleider. Deze masterclass is onderdeel van het programma Voortgezet Leren.

Onder leiding van dagvoorzitter Benjamin van Wijngaarden van Schoolinfo start deze masterclass met een inspirerende, inhoudelijke lezing van Els van Osch van Zin in Onderwijs. Van Osch is al meer dan 40 jaar actief in het onderwijs en heeft daarbinnen vele functies vervuld: docent, schoolleider, directeur en adviseur. Samen met de deelnemers diept Van Osch het concept eigenaarschap uit en probeert ze uit te vinden wat eigenaarschap is. Daarnaast bekijkt zij hoe eigenaarschap zich verhoudt tot leiderschap.

De tweede spreker is Martie Slooter, tevens jarenlang actief in het onderwijs en auteur van o.a. ‘De zes rollen van de leraar’. Zij bekijkt met de deelnemers wat er gebeurt wanneer leerlingen eigenaar worden van hun leerproces en welke invloed dat heeft op de klassituatie en het docentgedrag. Na een gezamenlijk buffet sluiten we de bijeenkomst af met een interactief (panel)debat met beide sprekers en een schoolleider.

Datum en locatie

Donderdag 6 juni 2019, kantoor VO-raad/Schoolinfo, Aidadreef 4, Utrecht

Programma

15.30 uur – 16.00 uur: Inloop
16.00 uur – 16.45 uur: Inhoudelijke en theoretische lezing Els van Osch
16.45 uur – 17.30 uur: Toegepaste lezing Martie Slooter
17.30 uur – 18.15 uur: Buffet en panelgesprek
18.15 uur – 18.30 uur: Afsluiting

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders (waaronder team- en afdelingsleiders).

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.