Masterclass Formatief evalueren

Datum: 19 maart 2019
Tijd: 16.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders (waaronder team- en afdelingsleiders)
Kosten: Deelname is kosteloos

Aanmelden

De VO-raad organiseert samen met Schoolinfo een masterclass Formatief Evalueren op 19 maart in Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. Hier leren bestuurders en schoolleiders wat formatief evalueren kan betekenen voor leerlingen en leraren en komen de deelnemers erachter of ze (meer) gebruik willen gaan maken van formatief evalueren.

Steeds meer leraren en scholen geven concreet vorm aan formatieve evaluatie binnen hun eigen school- en lespraktijk. Formatieve evaluatie is een vorm waarbij toetsing benut wordt als een onderdeel van het leerproces: leerlingen mogen fouten maken en krijgen feedback om hun leren te verbeteren. Dit stelt scholen in staat om de ontwikkeling van leerlingen beter te volgen, meer maatwerk te bieden en de motivatie van leerlingen én leraren te verhogen.

Onder leiding van dagvoorzitter Gerdineke van Silfhout van het SLO start deze masterclass met twee inspirerende, inhoudelijke lezingen van Annemarie Mars en René Kneyber. Na een gezamenlijk buffet sluiten we de bijeenkomst af met een interactief (panel)debat met beide sprekers. Een teamleider en docent van het Christelijk Lyceum Apeldoorn maken ook deel uit van dit panel en vertellen over hun ervaring met het formatief evalueren op hun school.

Programma

  • 15.30 uur – 16.00 uur Inloop
  • 16.00 uur – 16.45  uur Inhoudelijke en theoretische lezing Annemarie Mars
  • 16.45 uur – 17.30 uur Toegepaste presentatie René Kneyber
  • 17.30 uur – 18.15 uur Buffet
  • 18.15 uur – 19.00 uur Panelgesprek met schoolleiders, docenten en evt. leerlingen

Inhoudelijke lezing Annemarie Mars

Organisatieverandering is mensenwerk. Dat geldt ook voor het invoeren van Formatief evalueren in de school. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. De vraag ‘hoe krijg ik ze mee?’ is niet voor niets een van de meest gestelde vragen in organisaties. Over die vraag heeft veranderkundige Annemarie Mars op basis van jarenlange praktijkervaring een bekroond boek geschreven. Tijdens de lezing neemt ze ons mee met vijf krachten om te zorgen dat mensen zich kunnen verbinden aan verandering.

Toegepaste presentatie René Kneyber

Een gemiddelde scholier krijgt 180 proefwerken per jaar. Steeds meer scholen zetten vraagtekens bij deze aanpak en kijken naar formatief toetsen als alternatief. In deze sessie bespreekt René Kneyber, wiskundeleraar en auteur van diverse boeken over onderwijs, met praktische voorbeelden wat formatief toetsen is, en hoe leraren het in de les kunnen toepassen.

Panel

Tijdens het panelgesprek kunt u vragen stellen aan de twee sprekers. Daarnaast maken Valentina Devid (teamleider havo, brugklascoördinator en docent geschiedenis) en Laura van Beesten (docent wiskunde) van het Christelijk Lyceum Apeldoorn deel uit van het panel. De havo-afdeling heeft een eigen onderwijsconcept ontwikkeld, genaamd Bewust!Havo. Dit onderwijsconcept is erop gericht om de motivatie en het eigenaarschap van havoleerlingen te vergroten. Betekenisvol onderwijs staat centraal. De overtuiging is dat een betekenisvolle onderwijspraktijk alleen gerealiseerd wordt als er ook betekenisvol getoetst wordt. De school is met formatief evalueren gestart in 2 havobrugklassen. Valentina en Laura zijn erg enthousiast over het gezamenlijke leren, het ontstaan van een formatieve cultuur onder docenten en leerlingen en de positieve resultaten.

Aanmelden kan via dit formulier.

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond en krijgen een vervolg in een nieuw programma: Voortgezet Leren. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit programma samen uit. Deze bijeenkomst maakt daar deel van uit.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.