Masterclass Kwaliteitszorg in een professionele schoolorganisatie

Datum: 24 september
Tijd: 15.30 uur – 19.00 uur
Locatie: Theater Aan de Slinger in Houten
Voor wie: Schoolleiders, team- en afdelingsleiders, kwaliteitszorgmedewerkers en leraren
Kosten: gratis

Meld je aan.

De beleving van de leerling centraal

Hoe beleeft de leerling de kwaliteit van het onderwijs? Hoe maak je deze beleving inzichtelijk? En hoe draagt dit inzicht bij aan de professionalisering van je schoolorganisatie? Doe mee met deze masterclass en krijg antwoord op deze en meer vragen. Meld je hier aan.

Voor wie is deze masterclass?

Schoolleiders, team- en afdelingsleiders, kwaliteitszorgmedewerkers en leraren

Het programma

15.30 uur – 16.00 uur: Inloop
16.00 uur – 17.30 uur: Inhoudelijke en toegepaste lezingen
17.30 uur – 18.15 uur: Buffet
18.15 uur – 19.00 uur: Panelgesprek

De inhoud

Persoonsvorming, eigenaarschap en schooleigen doelen zijn wezenlijk onderdeel van het voortgezet onderwijs. Hoe een school op deze aspecten presteert, is moeilijk inzichtelijk te maken aan de hand van ‘harde feiten’ als examenresultaten en doorstroomcijfers. Zijn er aanvullende manieren  waarop we de kwaliteit van het onderwijs inzichtelijk kunnen maken?

Tijdens deze masterclass maken we kennis met de onderzoeksmethode ‘customer journey’ (ook wel klantreizen genoemd). De beleving van de leerling staat centraal in deze methodiek. Hoe  ervaart de leerling de kwaliteit van het onderwijs? Wat zijn essentiële momenten in de reis die de leerling aflegt?  En hoe bepaalt de beleving van de leerling op deze specifieke momenten zijn of haar gedrag en beslissingen? Deze inzichten kunnen worden benut om anders, actiever en specifieker te sturen op de eerder genoemde harde feiten. De inzichten kunnen bijdragen aan het professionaliseren van de schoolorganisatie en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op jouw school.

Sprekers

  • De eerste spreker van deze masterclass is Yvonne Gerridzen, projectleider Nieuw Onderwijsconcept en afdelingsleider TTO onderbouw bij het Isendoorn College in Zutphen. Yvonne houdt zich onder andere bezig met het optimaliseren van de basiskwaliteit in de les door te observeren en in gesprek te gaan zonder direct te interpreteren of te oordelen. Op deze manier stimuleert zij vanuit open vragen andere denkrichtingen en onderzoekt zij wat kwaliteit in de les betekent voor de professionalisering van de schoolorganisatie.
  • Rutger van Hijum neemt ons mee in het concept customer journey. Dit concept is afkomstig uit de marketingwereld en wordt veel gebruikt in sectoren zoals de zorg. Het doel van de customer journey is om beter te begrijpen wat klanten ervaren en welke stappen ze doorlopen als ze een product willen kopen of een dienst afnemen. Als je dit weet, kun je de kwaliteit van het proces verbeteren. Wat kan het onderwijs leren van de ervaringen met dit concept in andere sectoren? Hoe richten we kwaliteitszorg in op basis van kwalitatieve verhalen van de ‘klant’, namelijk de leerling?
  • Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in gesprek over hoe zo’n onderzoek naar de customer journey eruitziet, welke stappen je kunt nemen in dit proces en hoe je deze methodiek kunt integreren en borgen in de kwaliteitszorg van jouw school. Ook gaan we in op vragen als: Wat is het effect op de werkvloer, voor docenten en voor kwaliteitszorgmedewerkers?  Wat doe je morgen anders? Hoe leer je om ‘van buiten naar binnen’ te denken?

Paneldebat

Na een gezamenlijk buffet sluiten we de bijeenkomst af met een interactief (panel)debat met de sprekers Astrid van Keulen, Rutger van Hijum en Ton Roelofs (directeur CVO Rotterdam) en Hélène van Oostrom (teamleider Onderwijszaken VO-raad). Ook is er ruimte om ervaringen vanuit de scholen met elkaar te delen.

Aanmelden

Meld je hier aan. De masterclass is kosteloos.

Vragen?

Heb je vragen over deze masterclass? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.