Masterclass Leidinggeven in spagaat: omgaan met dilemma’s

Datum: 3 december
Tijd: 15.30 – 19.00 uur
Locatie: Kantoor VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht
Voor wie: school- en teamleiders

Meld je aan.

Hoe ga je als schoolleider om met vraagstukken die je in een spagaat lijken te brengen? Waarbij geen van beide keuzes écht wenselijk is? In deze masterclass krijg je inzichten hoe je met dilemma’s om kan gaan, hoor je de persoonlijke verhalen van een rector en verken je met andere deelnemers jouw eigen dilemma’s in je werk. Meld je hier aan.

Voor wie is deze masterclass?

Schoolleiders en teamleiders

Het programma

15.30 uur Inloop
16.00 uur Inhoudelijke en theoretische lezing door Aart Goedhart
16.45 uur Toegepaste presentatie door Astrid Buijs, schoolleider van het Picasso Lyceum te Zoetermeer
17.30 uur Maaltijd
18.15 uur Activerend, interactief gedeelte: aan de slag met eigen dilemma’s, begeleid door Aart Goedhart
19.00 uur Afsluiting

Inhoud

Als schoolleider herken je misschien deze uitdagingen:
• Je vindt dat een teamlid individueel goed werk doet, maar minder verbinding met het team heeft. Wat nu?
• Je moet een balans vinden tussen de waan van de dag en jouw langetermijnvisie voor de school. Welke gaat voor?
• De directie wil veel en je medewerkers willen ook van alles. Hoe kun je deze beide kanten verbinden?
• Je betrekt zo veel mogelijk mensen bij de toekomst van de school, maar uiteindelijk maak je als management toch de definitieve keuzes?

Kortom: je ervaart dilemma’s. Hoe kun je als schoolleider omgaan met vraagstukken die je in een spagaat lijken te brengen? In deze masterclass krijg je inzichten hoe je met dilemma’s kan omgaan en verken je jouw eigen dilemma’s in je werk.

Sprekers

De eerste spreker is Aart Goedhart. Hij adviseert en begeleidt bij vraagstukken die geen ‘goede’ uitkomst lijken te hebben. Tevens schreef hij hierover samen met Barbara van der Steen het boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht’. Tijdens de masterclass gaat Aart met de deelnemers aan het werk om (de eigen) dilemma’s te verkennen vanuit dit perspectief.

De tweede spreker is Astrid Buijs, rector van het Picasso Lyceum te Zoetermeer. Zij vertelt over haar persoonlijke spagaten als leidinggevende en hoe ze daarmee omgaat. Astrid heeft een brede belangstelling voor alle aspecten van het onderwijs. Zij is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die ICT, didactiek en personeelsbeleid bieden om het onderwijs persoonlijker in te richten zodat leerlingen zich meer uitgedaagd voelen om te leren. En hoe goed leiderschap hier aan bij kan dragen.

Aanmelden

Meld je hier aan. De masterclass is kosteloos.

Vragen?

Heb je vragen over deze masterclass? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-2324880.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.