Minisymposium SE – CE

Datum: 22 februari
Locatie: Aidadreef 4, Utrecht
Voor wie: deelnemers aan de pilot SE-CE

Wil je meer weten over het minisymposium en/of de pilot, mail dan naar info@schoolinfo.nl.

Op 22 februari 2018 organiseert een groep scholen een minisymposium SE-CE. Schoolinfo ondersteunt deze scholen daarbij. In deze bijeenkomst gaan de deelnemers met elkaar onderzoeken hoe een andere vorm van het examen meer ruimte kan geven aan scholen om in het curriculum eigen onderscheidende accenten aan te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door te schuiven met de gewichtenregeling SE-CE. Het wordt een denksessie waar een actieve bijdrage gewenst is.

Wil je meer weten over het minisymposium en/of de pilot, mail dan naar info@schoolinfo.nl.