Minisymposium SE-CE

Datum: 18 juni
Tijd: 14.30 – 17.00
Locatie: Veluws College Walterbosch, Waltersingel 130, Apeldoorn
Voor wie: Schoolleiders en docenten

Meld je aan

Wil je meedenken over het formuleren van aanbevelingen over de examens van de toekomst? Graag nodigt de kerngroep SE-CE, bestaande uit schoolleiders en docenten, jou uit om hierover met andere scholen in gesprek te gaan tijdens het mini-symposium SE-CE op 18 juni.

We starten met een korte terugblik op de afgelopen periode, met onder andere de opbrengsten uit het vorige minisymposium van 22 februari. Van die bijeenkomst kun je hier een verslag lezen. Daarna werken we vijf scenario’s uit waarbij steeds een andere oplossing centraal staat. De vijf scenario’s zijn:

  1. Examen verspreiden over meerdere momenten in het jaar;
  2. Behaald is behaald: een behaald examen is voor eeuwig geldig;
  3. Volgorde omdraaien: eerst centraal examen en dan schoolexamen;
  4. Examens op meerdere niveaus zichtbaar op het diploma;
  5. Met één (centraal) examen, twee vakken kunnen afsluiten (multidisciplinair examen).

Met een brede groep scholen hopen wij gezamenlijk aanbevelingen te kunnen gaan formuleren om de examens anders in te richten. Zowel schoolleiders als docenten zijn van harte welkom.

Meld je aan