Online themacafé: De rol van de schoolleider in een crisissituatie

Datum: 6 mei 
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Locatie: online

Voor wie: schoolleiders en teamleiders
Kosten: kosteloos

Meld je aan voor deze online sessie.

 

De huidige situatie vraagt nogal wat van jouw rol als schoolleider. Je wilt leraren ondersteunen om les op afstand te geven, leerlingen blijven ondersteunen in hun leerproces en duidelijk communiceren naar ouders wat er van hen wordt verwacht. Tegelijkertijd wil je vast blijven houden aan je onderwijsvisie op de lange termijn. Hoe doe je dat?

Tijdens het online themacafé ‘De rol van de schoolleider in een crisissituatie’ wisselen deelnemers onderling ervaringen uit, om zo elkaar te inspireren en verder te helpen. Meld je aan.

Dit themacafé is onderdeel van het programma Voortgezet Leren

Het programma

Rector Astrid Buijs van het Picasso Lyceum opent het themacafé door te vertellen wat de huidige situatie vraagt van haar rol als schoolleider. Vervolgens wisselen jullie als deelnemers onderling ervaringen en tips uit over hoe jullie je rol op dit moment invullen.

Voor wie?

Schoolleiders en teamleiders.

Wanneer?

6 mei van 16.00 tot 17.00 uur.

De kosten

Deelname aan een online themacafé is kosteloos.

Aanmelden

Meld je hier aan voor deze online sessie. Je ontvangt via e-mail een link naar de online omgeving waarin het themacafé wordt georganiseerd.

Let op! Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen. Mochten er meer geïnteresseerden zijn, dan kijken we naar de mogelijkheid om een extra themacafé over dit thema te organiseren.

Vragen?

Heb je vragen over dit online themacafé? Stuur dan een e-mail naar schoolleiders@schoolinfo.nl of bel 030 – 232 48 90.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.