Online themacafé: Flexibel roosteren door afstandsonderwijs

Datum: 14 mei 
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Locatie: online in Teams

Voor wie: schoolleiders en teamleiders
Kosten: kosteloos

Deze online bijeenkomst zit helaas al vol. Mocht je toch graag in gesprek willen gaan over dit thema met collega-schoolleiders, stuur dan een e-mail naar schoolleiders@schoolinfo.nl.
Voortgezet Leren

Door afstandsonderwijs is het vaak nodig om het rooster anders te organiseren. Wat leert deze tijd ons over roostering? Is hetzelfde aantal contacturen in de toekomst nog nodig? Welke dagindeling motiveert leerlingen het meest? Welke ontwikkelingen van het afstandsonderwijs kunnen we borgen in het rooster zodra de scholen weer opengaan?

Tijdens het online themacafé ‘Flexibel roosteren door afstandsonderwijs’ wisselen deelnemers onderling ervaringen uit, om zo elkaar te inspireren en verder te helpen.

Dit themacafé is onderdeel van het programma Voortgezet Leren

Het programma

Tijdens dit online themacafé ga je in gesprek met collega-schoolleiders over welke kansen jullie zien voor het rooster nu het onderwijs op afstand plaatsvindt. Laagdrempelige uitwisseling staat centraal, waarbij jullie ervaringen, ideeën en tips met elkaar delen.

Voor wie?

Schoolleider en teamleiders.

Wanneer?

14 mei van 16.00 uur tot 17.00 uur.

De kosten

Deelname aan een online themacafé is kosteloos.

Aanmelden

Deze online bijeenkomst zit helaas al vol. Mocht je toch graag in gesprek willen gaan over dit thema met collega-schoolleiders, stuur dan een e-mail naar schoolleiders@schoolinfo.nl

Vragen

Heb je vragen over het themacafé? Stuur dan een e-mail naar schoolleiders@schoolinfo.nl of bel 030 – 232 48 90.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.