Online themacafé: Toetsen als kans om te leren

Datum: 20 mei 
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: online in Teams

Voor wie: schoolleiders en teamleiders
Kosten: kosteloosVoortgezet Leren

Meld je aan voor deze online sessie.

Door afstandsonderwijs spelen er veel vraagstukken rondom toetsing en bevordering. Hoe kom je als schoolleider tot een goed proces voor de bevordering van je leerlingen?

Toetsexpert Dominique Sluijsmans ziet toetsing als een kans om te leren. In dit online themacafé schetst zij eerst het speelveld: wat betekent toetsing, hoe verhouden de verschillende functies van toetsing zich tot elkaar en wat betekent dat voor de organisatie van jouw onderwijs? Daarna gaat Dominique met jullie in gesprek over de vraagstukken waar jullie nu voor staan en hoe je deze tijd kunt gebruiken om toetsing in de school mogelijk anders te organiseren. Meld je aan.

Dit themacafé is onderdeel van het programma Voortgezet Leren

Het programma

Tijdens dit online themacafé deelt Dominique Sluijsmans haar kennis rondom toetsing en ga je in gesprek met collega-schoolleiders over hoe jij als schoolleider toetsing op school anders kunt organiseren.

Voor wie?

Schoolleider en teamleiders.

Wanneer?

20 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur.

De kosten

Deelname aan een online themacafé is kosteloos.

Aanmelden

Meld je hier aan voor deze online sessie. Je ontvangt via e-mail een link naar de online omgeving waarin het themacafé wordt georganiseerd.

Let op! Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Mochten er meer geïnteresseerden zijn, dan kijken we naar de mogelijkheid om een extra themacafé over dit thema te organiseren.

Vragen?

Heb je vragen over de leerlingensessie? Stuur dan een e-mail naar schoolleiders@schoolinfo.nl of bel 030 – 232 48 90.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.