Samen werken aan maatwerk

Datum: 18 april
Tijd: 09.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Picasso Lyceum, Zoetermeer
Voor wie: docenten en schoolleiders

Meld je aan.

Op 18 april 2019 viert het Picasso Lyceum in Zoetermeer het 10-jarig bestaan met een conferentie voor schoolleiders en docenten van het voortgezet onderwijs: Samen werken aan maatwerk. Als thema staat gepersonaliseerd leren centraal. Schoolinfo verzorgt hier twee workshops:

Hoe verlopen innovaties binnen scholen en wat kan de rol van een medewerker daarin zijn? Hoe stimuleer je kennisdeling binnen de organisatie, zodat vernieuwingen breder gedragen worden? En welke tools heb je daarvoor? Aan bod komen onder andere de innovatiecurve en de routekaart veranderaanpak. In de workshop kijk je hoe je de kennis kunt toepassen in je eigen situatie. De informatie die tijdens deze workshop aan bod komt, heeft een grote rol gespeeld bij de uitvoering van het project Leerling 2020.

Hoe kun je leerlingen betrekken bij de inhoud van jouw onderwijs? Tijdens deze sessie laten we je kennismaken met verschillende werkvormen om in gesprek te gaan met jouw leerlingen en die je kunt inzetten in jouw school. 

Interesse? Meld je aan.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.