Samen werken aan maatwerk

Datum: 18 april
Tijd: 09.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Picasso Lyceum, Zoetermeer
Voor wie: docenten en schoolleiders

Meld je aan.

Op 18 april 2019 viert het Picasso Lyceum in Zoetermeer het 10-jarig bestaan met een conferentie voor schoolleiders en docenten van het voortgezet onderwijs: Samen werken aan maatwerk. Als thema staat gepersonaliseerd leren centraal. Schoolinfo verzorgt hier twee workshops:

Hoe verlopen innovaties binnen scholen en wat kan de rol van een medewerker daarin zijn? Hoe stimuleer je kennisdeling binnen de organisatie, zodat vernieuwingen breder gedragen worden? En welke tools heb je daarvoor? Aan bod komen onder andere de innovatiecurve en de routekaart veranderaanpak. In de workshop kijk je hoe je de kennis kunt toepassen in je eigen situatie. De informatie die tijdens deze workshop aan bod komt, heeft een grote rol gespeeld bij de uitvoering van het project Leerling 2020.

Hoe kun je leerlingen betrekken bij de inhoud van jouw onderwijs? Tijdens deze sessie laten we je kennismaken met verschillende werkvormen om in gesprek te gaan met jouw leerlingen en die je kunt inzetten in jouw school. 

Interesse? Meld je aan.