Scholen on Tour

Datum: 2 oktober
Tijd: van ongeveer 08:30 tot 19:30 uur, inclusief lunch en avondeten
Locatie: we starten en eindigen op station Eindhoven
Kosten: er zijn geen kosten aan deelname verbonden*
Voor wie: docenten

Meld je aan

Stap in de bus van Scholen on Tour!

Het maximum aantal inschrijvingen voor de tour is bereikt. Je kunt je niet meer inschrijven.

Op dinsdag 2 oktober organiseert Schoolinfo Scholen on Tour: een tour langs twee scholen in regio Noord-Brabant/Limburg die op vernieuwende wijze bezig zijn met formatief werken. Binnen dit thema komt o.a. het volgende aan bod: differentiëren door formatieve evaluatie en feedback geven. Je gaat inspiratie op doen door scholen te bezoeken, docenten en leerlingen te spreken en ervaringen uit te wisselen. 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.