Leergang Strategisch HRM [gesloten]

Startdatum: 5 september
Tijd: 09.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Eenhoorn meeting center, Amersfoort
Voor wie: bestuurders en schoolleiders
Kosten: € 3.500,00 (excl. btw) per deelnemer

De aanmelding is gesloten.

Op 5 september 2019 start een nieuwe leergang SHRM. Inmiddels de zevende editie van deze succesvolle leergang onder regie van prof. dr. Peter Leisink van de Universiteit Utrecht. Doel van deze leergang is de deelnemers te versterken in de eigen rol en in de onderlinge samenwerking met als opbrengst een professionele schoolorganisatie en beter onderwijs. Deze leergang is onderdeel van het programma Voortgezet Leren.

Concreet gaat het om professionalisering op het gebied van de ontwikkeling van passend strategisch personeelsbeleid en de toepassing ervan door leidinggevenden, gericht op de inzet van bekwaam en gemotiveerd personeel dat professionele ruimte heeft en gebruikt ten dienste van goed onderwijs en voortdurende onderwijsontwikkeling.

Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten te realiseren die waardevol zijn voor hun leerlingen, voor henzelf en voor de school. Als schoolleider en/of bestuurder kun je hieraan een essentiële bijdrage leveren.

Om leiding te geven aan het proces van professionalisering en kwaliteitsverbetering richten veel schoolleiders zich op afstemming van hun strategisch personeelsbeleid (Human Resource Management/ HRM) op het onderwijskundig leiderschap en de doelen van hun school. Dit maakt onderdeel uit van integraal schoolbeleid, vanuit de visie van de school op goed onderwijs en goed werkgeverschap. Goed HRM-beleid start daarmee vanuit de doelen die de school nastreeft en richt zich op het ondersteunen van het professionele gedrag van teamleiders, leraren en ondersteunend personeel dat nodig is om die doelen te bereiken. De leergang Strategisch HRM behandelt de uitgangspunten van goed HRM-beleid, past ze toe op de praktijk van het voortgezet onderwijs en besteedt aandacht aan de rol van verschillende betrokkenen.

Over deze leergang

Deze leergang is destijds ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in opdracht van de VO-Academie en kent zijn vervolg in het programma Voortgezet Leren.  De zes voorgaande edities van de leergang zijn verzorgd in opdracht van de VO-Academie. Deze leergang zal daarom in nauwe samenwerking met de VO-Academie worden georganiseerd. De inhoud van de leergang is getoetst bij een grote groep schoolleiders en bestuurders, en bovendien blijvend doorontwikkeld, zodat deze aansluit bij de (actuele) vraag van de sector en een kwaliteitsslag op HRM-gebied mogelijk maakt. De leergang wordt door de deelnemers als zeer goed beoordeeld.

Voor wie?

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor bestuurders en schoolleiders (leden College van Bestuur/directie, rector, directeur-bestuurder, locatiedirecteur, afdelingsleiders), die (onder meer) eindverantwoordelijk zijn voor het hrm-beleid in hun organisatie en de implementatie ervan.

Inschrijving is alleen mogelijk met een team (in principe max. drie deelnemers per organisatie), bijvoorbeeld lid College van Bestuur en twee rectoren, of directeur-bestuurder en twee locatiedirecteuren, of rector, sectordirecteur/afdelingsleider havo/vwo bovenbouw en HRM-manager.

Data en tijden

Kosten en locatie

De kosten bedragen € 3.500,00 (excl. btw) per deelnemer. Deze prijs betreft alle onderwijskosten, inclusief literatuur, koffie/thee/lunch. De bijeenkomsten vinden plaats in Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort. Niet inbegrepen: hotelovernachtingen (optioneel tijdens de aaneengesloten dagen). Geef van tevoren aan of je van de hotelovernachtingen gebruik wil maken.

Aanmelden

De aanmelding is gesloten.

Toelating vindt plaats op volgorde van inschrijving én op basis van een telefonische intake. Heb je vragen over deelname vanuit jouw school, dan kun je per e-mail contact opnemen met Eline Daling van de VO-raad.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.