Leertraject Peoplemanagement

Startdatum: 20 september
Tijd: 09.00 uur – 17.00 uur
Locatie:  Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn
Voor wie: schoolleiders, zoals afdelings- en teamleiders
Kosten: € 950 (excl. btw) per deelnemer

Meld je aan.

Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten te realiseren die waardevol zijn voor hun leerlingen, voor henzelf en voor de school. Als schoolleider uit het middenmanagement kun je hieraan een essentiële bijdrage leveren door middel van goed peoplemanagement. Het doel van dit ontwikkeltraject is om dit peoplemanagement in het vo te versterken. Het traject is onderdeel van het programma Voortgezet Leren.

Het gaat bij dit traject om ontwikkeling op drie niveaus:

Peoplemanagement is niet alleen belangrijk voor het functioneren en welzijn van docenten en schoolleiders zelf, maar ook omdat het uiteindelijk kan bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school nastreeft. In hun positie spelen team- en afdelingsleiders een cruciale rol in de totstandkoming van die opbrengsten. Ze zijn namelijk de verbindende schakel tussen de schoolleiding en de docenten. De kwaliteit van de implementatie van strategisch HRM-beleid of de ontwikkeling van een lerende cultuur, valt of staat met de activiteiten van de schoolleiders uit het middenmanagement. Daarom zoomt dit ontwikkeltraject in op peoplemanagement door hen en hoe dit kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school.

Over dit leertraject

Dit leertraject is destijds ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in opdracht van de VO-Academie en kent zijn vervolg in het programma Voortgezet Leren. De twee voorgaande edities van de leergang zijn verzorgd in opdracht van de VO-Academie. Het derde leertraject zal daarom in nauwe samenwerking met de VO-Academie worden georganiseerd.

Voor wie?

Dit ontwikkeltraject is speciaal ontwikkeld voor schoolleiders, zoals team- of afdelingsleiders die leiding geven aan leraren en met hen de gesprekken in de gesprekscyclus voeren. Van deelnemers wordt verwacht dat zij een leidinggevende functie bekleden, hetgeen inhoudt dat zij betrokken zijn bij de strategische beleidsontwikkeling van de school en/of afdeling en daar (gedeelde) verantwoordelijkheid voor dragen.

Deelname aan dit ontwikkeltraject is uitsluitend mogelijk wanneer 2 of 3 middenmanagers uit dezelfde school deelnemen. Individuele deelname is niet mogelijk. Ten minste de helft van de deelnemers uit een school heeft meer dan 2 jaar ervaring als middenmanager. De eindverantwoordelijke schoolleider wordt gevraagd om commitment uit te spreken voor deelname aan het ontwikkeltraject door de middenmanagers uit zijn/haar school. Verder wordt van de schoolleider gevraagd om een bijdrage te leveren aan de slotbijeenkomst van het traject.

Data en tijden

Kosten en locatie

De kosten bedragen € 950 euro (excl. btw) per deelnemer. Deze prijs betreft alle onderwijskosten, inclusief literatuur, koffie/thee/lunch en diner tijdens de tweedaagse module. De bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn, Postweg 9, Doorn. Niet inbegrepen: hotelovernachting (optioneel tijdens de aaneengesloten dagen). Geef van tevoren aan of je van de hotelovernachting gebruik wil maken.

Aanmelden

Je kan je voor dit leertraject aanmelden via dit inschrijfformulier. Heb je vragen over deelname vanuit jouw school, dan kun je per e-mail contact opnemen met Eline Daling van de VO-raad.