Startbijeenkomst leernetwerk Lerende cultuur

Datum: 18 april 2019
Tijd: 13.15 uur tot 16.00 uur
Locatie: UCK, Domplein 4, Utrecht
Voor wie: schoolleiders of teamleiders, in combinatie met iemand uit de eigen schoolorganisatie

Aanmelden

Op donderdag 18 april 2019 is de eerste startbijeenkomst van de leernetwerken over eigentijds en toekomstgericht onderwijs in een professionele schoolorganisatie. De leernetwerken maken deel uit van het programma Voortgezet Leren. Met deze aftrap gaat het leernetwerk ‘Lerende cultuur en kwaliteitszorg’ van start, waarbij deelnemende scholen worden uitgedaagd om in een informele sfeer van en met elkaar te leren rondom een specifiek vraagstuk en/of thema. Meld je hier aan.

Programma 18 april

De inloop met lunch is van 12.30 uur tot 13.15 uur. Daarna volgt van 13.15 uur tot 13.30 een plenaire opening van het leernetwerk ‘Lerende cultuur en kwaliteitszorg’. Het programma is afgelopen om 16.00 uur.

Locatie 18 april

De startbijeenkomst van het leernetwerk ‘Lerende cultuur en kwaliteitszorg’ vindt plaats bij UCK, Domplein 4, Utrecht. De vervolgbijeenkomsten vinden in overleg plaats op de scholen van de deelnemers.

Kosten en aanmelding

Na aanmelding zijn de bijeenkomsten kosteloos toegankelijk voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met iemand uit de eigen schoolorganisatie. Je kunt je nog aanmelden voor het leernetwerk (inclusief startbijeenkomst):

Overige leernetwerken

In overleg met de deelnemers van het leernetwerk ‘Flexibilisering van het onderwijs’ en ‘Anders organiseren en ontwikkeltijd’ worden de datum en locatie van de startbijeenkomst binnenkort vastgelegd. De vervolgbijeenkomsten vinden in overleg plaats op de scholen van de deelnemers. Je kunt zich nog steeds aanmelden:

De start van het leernetwerk ‘Brede vorming’ is verplaatst naar later in het jaar. Je kunt via het formulier je interesse aangeven:

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.