Training Ontwikkelkracht

Startdatum: 31 oktober
Tijd: vanaf 14.00 uur
Voor wie: leraren, schoolleiders, teamleiders
Kosten: deelname is kosteloos

Meld je aan voor de interesselijst.

De training Ontwikkelkracht van 31 oktober 2019 zit helaas vol. In het voorjaar organiseren we een nieuwe training. Meld je hier aan voor de interesselijst, zodat we je hierover op de hoogte kunnen houden.

Voor een duurzame verandering op jouw school

Hoe breng je duurzame verandering tot stand in je school? Welke vaardigheden heb je nodig om de verandering tot een succes te maken? Hoe formuleer je een visie die gedragen wordt door de hele school en hoe krijg je collega’s mee in de verandering? Waaruit bestaat een ontwikkel- en implementatieplan? Deze vragen staan centraal tijdens de training Ontwikkelkracht.

Voor wie is de training?

De training is voor formele en informele leiders/veranderaars in de school. Dit betekent dat per school leraren en leidinggevenden mee kunnen doen. Voor een duurzame verandering binnen jouw school raden wij aan om niet alleen deel te nemen, maar samen met 1 of 2 collega’s.

Het programma

De training bestaat uit vijf lesdagen, coaching en huiswerk- en praktijkopdrachten. Je bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. Het hele traject duurt in totaal een half jaar. Hieronder staan de thema’s die aan bod komen tijdens de training. Alles wat je leert, kun je direct in de praktijk brengen op je eigen school.

Tussen de bijeenkomsten door vinden coachgesprekken plaats over jouw persoonlijke ontwikkelvragen.

Data en tijden

De opbrengsten

Na de training:

De kosten

De training Ontwikkelkracht is gebaseerd op twee succesvolle trainingen uit eerdere projecten van de VO-raad en Schoolinfo. De training Ontwikkelkracht die start op 31 oktober is een pilot, want we vinden het belangrijk om feedback te ontvangen van deelnemers. Hiermee kunnen wij de training doorontwikkelen. Meedoen met deze pilot is kosteloos.

De training start met een tweedaags programma met overnachting. De verblijfskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

Aanmelden

Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor deze training. Wel organiseren we in het najaar nog een keer de training Ontwikkelkracht. Meld je hier aan voor de interesselijst, zodat we je hierover op de hoogte kunnen houden.

Vragen?

Heb je vragen over de training Ontwikkelkracht? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-232 48 80.

Ervaring van deelnemers van vorige trainingen

“Geïnspireerd worden buiten de waan van de dag, jezelf tijd en afstand van school gunnen om snel en praktisch aan de slag te gaan. Je komt echt een stap verder.” 

“Je krijgt een breder blikveld, het zet aan tot out of the box denken, het brengt je in verwarring, je komt tot andere inzichten over waar je nu daadwerkelijk staat.”

“Erg inspirerend om actief bezig te zijn met je eigen schoolontwikkeling en daar commentaar/feedback op te krijgen van collega’s en van experts die met andere invalshoeken komen. Zo wordt je school echt een lerende school.”

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.