Training Strategisch HRM voor hr-medewerkers en -adviseurs

Startdatum: 10 maart 2020
Tijd: 09.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Kantoor Berenschot, Europalaan 40, Utrecht
Kosten: € 500,- excl BTW
Voor wie: HR-medewerker/adviseur

Meld je aan.

Hoe vertaal je de schoolambities naar effectief en waardevol hr-beleid? En welke instrumenten en modellen kun je inzetten? Wat is jouw rol als strategisch hr-medewerker of -adviseur? Deze vragen worden beantwoord in de training Strategisch HRM voor hr-medewerkers en -adviseurs. Alles wat je leert, kun je direct in de praktijk brengen op je eigen school.

Het programma

De training bestaat uit drie lesdagen, coaching en praktijkopdrachten. Je bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training.  

Materiaal

Je krijgt een reader met het lesmateriaal en de opdrachten.

Opbrengsten

Na de training:   

Het is waardevol om je schoolleider en/of bestuurder te betrekken bij de training, zodat jouw plannen worden gedragen binnen de school.

De kosten

De deelnemersbijdrage is € 500,-. Dit bedrag is exclusief btw. 

De data

Locatie

De locatie is: kantoor Berenschot, Europalaan 40, Utrecht

Spiegel Personeel en school

Kun je niet wachten om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van het hr-beleid op jouw school? Wij raden je aan om alvast de Spiegel Personeel en School uit te zetten op jouw school. De Spiegel geeft je inzicht in de huidige staat van het hrm-beleid. Door de resultaten van de Spiegel weet je welke hrm-thema’s prioriteit hebben binnen jouw school. Deze input kun je goed gebruiken voor de training: je werkt tijdens de training namelijk aan een schooleigen actieplan voor de invoering van strategisch hrm in je school. Meer informatie over de Spiegel vind je op de website: www.personeelenschool.nl.

Aanmelden

Meld je nu aan.

Vragen?

Heb je vragen over de training SHRM voor hr-medewerkers en -adviseurs? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-232 48 80. 

Ervaring van deelnemers

“Het ging snel en was erg interessant!” 

“Fijn om informatie en ervaringen uit te wisselen met collega hrm’ers. 

“Was super inspirerend & leuk. Een echte snelkookpan, hier kun je wel veel meer dagen mee vullen.” 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.