Training Visitatie op je eigen school

Datum: 31 januari 2020
Tijd: 8.45 uur tot 16.00 uur
Locatie: Zeist
Kosten: gratis
Voor wie: leraren, teamleiders en schoolleiders

De training is vol.

De training is helaas vol. Op 7 april 2020 start een nieuwe training: meld je hier aan.

Professionalisering van de schoolorganisatie begint bij het weten waar je nu als school staat en hoe je vervolgstappen kunt zetten. Een visitatie doen op je eigen school geeft je de mogelijkheid om kritisch naar je school te kijken. In deze training leer je hoe je zo’n visitatie uitvoert.

Doelgroep

Leraren, teamleiders en schoolleiders. Het is de bedoeling dat je deze training met één of twee collega’s volgt.

Het programma

In deze eendaagse training leer je hoe je een (ontwikkelgerichte) visitatie in je eigen school kunt opzetten, hoe je een zelfevaluatie uitvoert en oefen je met de vaardigheden om een visitatie in de praktijk te doen. De volgende onderwerpen komen aan bod: vraagarticulatie, lesobservatie, gesprekstechnieken, geven van feedback en rapporteren van bevindingen.

Tijdens de training krijg je informatie over wat er allemaal komt kijken bij een collegiale visitatie en oefen je in kleine groepen samen de vaardigheden die nodig zijn voor een visitatie. De visitatie bestaat bijvoorbeeld uit lesbezoeken en gesprekken met schoolleiding, docenten en leerlingen.

De kosten

De training is kosteloos.

Aanmelden

De training is helaas vol. Op 7 april 2020 start een nieuwe training: meld je hier aan.

Vragen?

Heb je vragen over de training Visitatie op je eigen school? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 232 48 80.

Ervaring van deelnemers

“Tijdens de training ervaar je zowel hoe het is om gevisiteerd te worden als een visitatie te geven. Leuk om dit vanuit beide kanten te ondergaan.”

“Tijdens de training werk je ook echt vanuit je eigen ontwikkelvraag en hierbij krijg je praktische tips om de visitatie eigen te maken.”

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.