Conferentie 10-14 Onderwijs

Datum: 8 april 2019
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Muntgebouw, Utrecht
Voor wie: leerkrachten, docenten, schoolleiders en bestuurders die geïnteresseerd zijn in de 10-14 onderwijsontwikkelingen

Schoolinfo organiseert in opdracht van de Kwartiermakers 10-14 Onderwijs op maandag 8 april een conferentie. De conferentie is bedoeld voor alle leerkrachten, docenten, schoolleiders en bestuurders die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van 10-14-onderwijs en die hierover kennis willen uitwisselen. Wil je erbij zijn? Meld je dan nu aan!

Het programma

Je bent welkom vanaf 13.00 uur en om 18.15 uur sluiten we af met een hapje en een drankje. Zo ziet het programma eruit:

  • Welkom met onder andere een keynote van pedagoog Pedro De Bruyckere en een tussenstand van het onderzoek door Oberon voor OCW in de 10-14-pilotscholen
  • Inspiratiesessies verzorgd door 10-14-pilotscholen (ronde 1)
  • Pauze
  • Inspiratiesessies verzorgd door 10-14-pilotscholen (ronde 2)
  • Plenaire afsluiting met onder andere Curriculum.nu

Het programma is in samenwerking met de pilotscholen 10-14 Onderwijs gemaakt. Acht van deze scholen verzorgen een pitch of inspiratiesessie, bijvoorbeeld over coaching, het curriculum en samenwerken met andere scholen. De conferentie wordt gesteund door sectorraden PO-Raad, VO-raad en OCW.

Aanmelden en inschrijven

Klik hier om je aan te melden voor de conferentie en je in te schrijven voor de inspiratiesessies. Bekijk hier de omschrijvingen van de inspiratiesessies. De deelnemersbijdrage is € 125.

 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.