Werkconferentie Aan de slag met leerdoelen

Datum: 26 september
Tijd: 14.15 uur – 18.00 uur
Locatie: Kolom Praktijkcollege Noord, Amsterdam
Voor wie: leraren en teamleiders
Kosten: € 40 per deelnemer

Meld je aan.

Op donderdag 26 september is de werkconferentie Aan de slag met leerdoelen in Amsterdam. Deze werkconferentie is speciaal voor leraren en teamleiders in het voorgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heb je praktische handvatten waarmee je verder aan de slag kan met leerdoeldenken binnen jouw school. Meld je hier aan.

Het programma

Het programma start om 14.15 uur en rond 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd. De middag bestaat uit een workshopronde en rondetafelgesprekken.

In de workshop ga je aan de slag met een opdracht, waarbij je wordt begeleid door een expert. Je kiest een workshop die aansluit op de kennis die je al hebt over leerdoelen en leerlijnen. Volg deze flowchart om te bepalen welke workshop het beste bij jouw niveau past. 

Workshops

Vind je het lastig om te bepalen welke workshop het beste bij jouw niveau van werken met leerdoelen past? Volg dan de flowchart en zie welke workshop je het beste kan kiezen.

Workshop 1: Van leerdoel tot les
Door: Herman Rigter
Herken je de druk om de methode uit te krijgen en wil je eens met andere ogen naar je programma kijken? Wil je graag wat anders in de klas doen, maar zie je de ruimte daarvoor nog niet? In de workshop van Herman Rigter leer je onderwijs vanuit leerdoelen vorm te geven. Je richt je op de vraag ‘Wat gaat er geleerd worden?’. Daarnaast ga je praktisch aan de slag en ervaar je hoe je vanuit een leerdoel toe kan werken naar een les.

Workshop 2: Waar vind ik ruimte?
Door: Sophie van Slageren
Als docent ervaar je vaak de druk van de planner. Maar wat wil je nu echt dat je leerlingen leren? En wat is noodzakelijk om te leren voor de leerlingen? Sophie van Slageren zal in deze workshop vooral laten zien dat er meer mogelijk is binnen je jaarplanning/het PTA dan je wellicht denkt. Zo ontstaat er ruimte voor verdieping, terwijl je toch voldoet aan alle eisen wat betreft kennis en vaardigheden die de leerlingen moeten opdoen.

Workshop 3: Van leerdoel tot lessenserie
Door: Ilse Gmelig
Denk je eraan je methode los te laten en zelf lesmateriaal te verzamelen, aan te passen of te ontwikkelen? Wil je aan de slag met doorlopende leerlijnen van onder- naar bovenbouw? Of wil je thematisch of vakoverstijgend werken? In de workshop van Ilse Gmelig krijg je inzicht in hoe je een doorlopende leerlijn op basis van leerdoelen kunt opbouwen en je krijgt handvatten om een lessenserie te ontwerpen. Je ontwerpt en ontwikkelt direct een stukje van een lessenserie.

Workshop 4: Leerdoeldenken door docenten en leerlingen
Door: Hendrianne Wilkens
Ondanks de motiverende opdrachten die je voor je leerlingen maakt, blijkt soms dat de uitwerking door leerlingen een beetje mager is en het leerdoel net niet bereikt is. Hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen net dat stapje meer doen om het leerdoel te bereiken? Tijdens de workshop van Hendrianne Wilkens ga je aan de slag met het maken van een sterke(re) koppeling tussen in leerlingentaal geformuleerde leerdoelen, bijpassende opdrachten en beoordelingscriteria. Hiermee kunnen zowel jijzelf als de leerlingen bepalen of het doel bereikt is en zie je dat differentiatie mogelijk is.

Materiaal

Na de werkconferentie krijg je de presentaties en opdrachten toegestuurd die zijn gebruikt.

De opbrengsten

Tijdens de werkconferentie heb je je verder ontwikkeld op het gebied van leerdoeldenken. De volgende dag kan je verder aan de slag met leerdoelen en leerlijnen.

De kosten

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Dit bedrag is exclusief administratiekosten.

Tip: zet hiervoor je persoonlijk bijscholingsbudget in.

Aanmelden

Meld je vóór 25 september aan voor deze werkconferentie

Vragen

Heb je vragen over de werkconferentie ‘Aan de slag met leerdoelen’? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.