Werkconferentie Formatief evalueren

Datum: 6 juni 2019
Tijd: 14.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Hooghuis ZuidWest, Verdistraat 75, Oss
Kosten: 40 (excl. administratiekosten)
Voor wie: leraren

Aanmelden

Op 6 juni is de werkconferentie Formatief evalueren op Het Hooghuis ZuidWest in Oss. Tijdens deze bijeenkomst doe jij als leraar kennis op over formatief evalueren en krijg je praktische handvatten om formatief evalueren toe te passen in je lessen, het curriculum of je schoolorganisatie. Deze werkconferentie is onderdeel van het programma Voortgezet Leren.

Het programma 

Het programma start om 14.00 uur met een keynote over formatief evalueren door Wessel Peeters. Daarna volg je twee praktische workshops en rond 17.30 uur sluiten we af met een maaltijd.

De workshops

Workshop 1: Werken met feedback. Door Reinier Geurts.
Hoe zet je feedback geven effectief in bij formatief evalueren? Het is belangrijk om leerlingen de juiste vragen te stellen, zodat leren een continu proces is waarbij leerlingen meer zelfregulerend kunnen gaan werken. Tijdens deze workshop leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden en literatuur wanneer feedback effectief is en ga je dit naar je eigen praktijk vertalen. Aan het eind van de workshop weet je hoe je feedback geven een betekenisvol onderdeel van het leerproces van je leerlingen maakt.  

Workshop 2: Doelen stellen en evalueren met rubrics. Door Michiel Lucassen.
Nakijken en feedback geven kunnen ingewikkeld zijn. Hoe zorg je dat je als docent duidelijk maakt aan leerlingen wat ze moeten kennen en kunnen? En hoe organiseer je het zo dat dit tot goede feedback leidt? Rubrics zijn daarbij een oplossing, wanneer deze goed ingezet worden. Tijdens deze workshop ga je zelf rubrics maken. Ook leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden en aanvullende theorie wanneer je verschillende soorten rubrics het beste wel, of juist niet, kunt inzetten. Je loopt de workshop uit met rubrics die je in je eerstvolgende les meteen kan gebruiken.

Workshop 3: Met collega’s het curriculum formatief inrichten. Door Wessel Peeters.
Op welke manier kun je als docent je lessen en curriculum zo inrichten dat er meer ruimte is voor formatief werken? Tijdens deze workshop leer je aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je een curriculum kan ontwerpen vanuit kerndoelen, wat de rol van de leerling en de docent is en hoe een alternatieve studieplanner daarbij kan helpen. Deze inzichten ga je vertalen naar je eigen lessen, bijvoorbeeld door een deel van het curriculum te herontwerpen.

Workshop 4: Samen werken aan een formatieve cultuur. Door Valentina Devid-Derkse.
Tijdens deze workshop krijg je tips hoe je aan de slag kunt met het vergroten van een formatieve cultuur op je school. We onderzoeken hoe formatief evalueren in de klas te maken heeft met het creëren van een formatieve schoolcultuur. Deelnemers worden uitgedaagd kritisch te reflecteren aan de hand van stellingen, ‘omdenken’ en vragen. Na de workshop weet je welke stappen belangrijk zijn bij het creëren van een formatieve cultuur binnen de school.  

De kosten 

De deelnemersbijdrage is € 40. Dit bedrag is exclusief administratiekosten. 

Tip: zet hiervoor je persoonlijk bijscholingsbudget in.

Aanmelden

Meld je hier aan.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.