Werkconferentie Leerling eigenaar leerproces

Datum: 3 oktober
Tijd: 13.30 uur – 18.00 uur
Locatie: Stadslyceum, Groningen
Voor wie: Teamleiders en leraren
Kosten: 40 euro

Meld je aan.

Op donderdag 3 oktober is de werkconferentie Leerling eigenaar leerproces in Groningen. Deze werkconferentie is speciaal voor leraren en teamleiders in het voorgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heb je praktische handvatten waarmee je leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces. Meld je aan.

Het programma

Het programma start om 13.30 uur en rond 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd.  De middag bestaat uit twee workshoprondes en je volgt verschillende inspiratiesessies. Je krijgt hierin antwoord op de volgende vragen:

De tips uit de workshops kan je de volgende dag al toepassen in jouw lespraktijk. Ook is er genoeg tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leraren, teamleiders en experts.  

Omschrijving workshops

1. ‘Rugdekking’: Vertrouwen en feedback – Valentina Devid-Derkse  

Hoe kan het geven van vertrouwen aan leerlingen hun eigenaarschap vergroten? Wat versta ik als docent eigenlijk onder eigenaarschap? Tijdens deze workshop ga je oefenen met het geven van effectieve feedback aan leerlingen. Door middel van omdenken gaan we de drempels die jij ervaart bij het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid aan leerlingen verlagen. Na deze workshop heb je handvatten gekregen om feedback aan leerlingen te geven, waardoor jouw leerlingen meer vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid ervaren. 

2. Ruimte geven werkt: keuzevrijheid en autonomie Sandra Elzing

Leerlingen hebben ruimte nodig om verantwoordelijkheid te voelen en te kunnen nemen. Keuzemogelijkheden bieden is daarbij van groot belang tijdens de les. In deze workshop krijg je tien voorbeelden hoe je keuzemogelijkheden in jouw les kunt vormgeven. Aan de hand van een checklist krijg je de mogelijkheid om met één van de voorbeelden aan de slag te gaan en de les van morgen voor te bereiden.

3. Richting: hoe leer ik leerlingen leren? Wessel Peeters 
 
Leerlingen gebruiken vaak technieken als het markeren van teksten of herlezen van teksten om te leren, terwijl die niet effectief zijn. Wat werkt dan wel? En op welke manier kun je er als docent voor zorgen dat leerlingen leren leren, zodat zij meer eigenaar kunnen zijn van hun leerproces? In deze workshop leer je over effectieve leerstrategieën en mythes op het gebied van leren. Vervolgens ga je deze inzichten vertalen naar de eigen praktijk, zodat je leerlingen goed kan leren leren. 

4. Veranderaanpak binnen de school – Jannet Maréchal

In deze workshop, gericht op team- en projectleiders, krijg je handvatten die kunnen helpen om ontwikkeling op jouw school in gang te zetten. Met de routekaart veranderaanpak bespreken én oefenen we wat leraren motiveert om in beweging te komen en welke interventies hierbij zinvol zijn. Nadat je bepaalt waar jouw school zich op de routekaart bevindt, gaan we aan de slag met de rol die jij vanuit je leidinggevende positie kunt vervullen bij het in ‘in beweging zetten van de verandering’.

Opbrengsten 

Na de workshops heb je een beter beeld wat eigenaarschap is en hoe je jouw leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces.

Materiaal 

Na de werkconferentie krijg je de presentaties en opdrachten toegestuurd die zijn gebruikt.  

Kosten 

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Dit bedrag is exclusief administratiekosten.

Tip: zet hiervoor je persoonlijk bijscholingsbudget in.

Aanmelden 

Je kunt je hier aanmelden voor de werkconferentie. 

Vragen? 

Heb je vragen over de werkconferentie Leerling eigenaar leerproces? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-23 24 880.  

Ervaring van deelnemers

‘Ik zou willen dat al mijn collega’s deze workshops volgen, zodat iedereen weer bewustwording krijgt over hoe we het beste les kunnen geven. Het begint weer helemaal te kriebelen om aan de slag te gaan!’

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.