Werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’

Datum: 21 maart 2019
Locatie: Cals College, Nieuwegein
Voor wie: Schoolleiders, docenten en leerlingen

Meld je aan.

Op 21 maart 2019 organiseert Schoolleiders voor de Toekomst de werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’. Tijdens de werkconferentie krijg je antwoord op de vraag waarom het belangrijk is om leerlingen te betrekken als je aan de slag gaat met eigentijds onderwijs op jouw school. Daarnaast doe je concrete ideeën op over hoe je leerlingen betrekt bij lesbezoeken en hoe zij hierbij feedback kunnen geven aan leraren. Kom ook te weten hoe de leerlingen het eigenaarschap van leren ervaren op jouw school en hoor op welke manier leerlingen op andere scholen betrokken worden bij de schoolorganisatie.

Gedurende elke workshop wissel je ervaringen uit met andere scholen om vervolgens met een leerling en leraar een actieplan op te stellen. Door deel te nemen aan de workshops ga je met praktische voorbeelden en handvatten naar huis.

Voor wie
Schoolleiders, leraren en leerlingen.

Programma
13.45-14.00      Inloop
14.00-14.15      Welkomstwoord
14.15-14.35      Keynote Henk Tameling – Coornhert Lyceum
14.45-15.45      Workshop ronde 1
15.45-16.00      Pauze
16.00-17.00      Workshopronde 2
17.00-17.15      Afsluiting
17.15-18.00      Diner

Welkomstwoord
Schoolleiders voor de Toekomst Bert Oosting – directeur OSG Sevenwolden

Keynote door Henk Tameling
Henk laat in vogelvlucht zien welke vormen van betrokkenheid bij onderwijsontwikkeling hij als leerling, leraar en schoolleider de afgelopen veertig jaar heeft meegemaakt en hoe hij deze heeft ervaren. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen, maar is ook benieuwd naar jouw ervaringen. Henk sluit af met een paar valkuilen.

Henk Tameling begon in de jaren zestig als HBS-leerling in Groningen. In de jaren tachtig en negentig was hij docent Nederlands in Friesland. Zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs eindige als rector in augustus 2018 op een school in Noord-Holland

Workshop ronde 1
Workshop 1 – ‘Maar waarom dan?’ door Rianne de Groot
Rianne de Groot van De Nieuwste School gaat in op de ‘waarom-vraag’ van het betrekken van leerlingen: “We willen graag dat de leerling centraal staat, maar we vergeten wel eens waarom we dit ook alweer willen en hoe we dit kunnen vormgeven.” Tijdens de workshop ga je samen met leerlingen, leraren en schoolleiders aan de slag met de ‘waarom-vraag’ door gebruik te maken van de ‘five times why’ methode van Sakichi Toyoda. Ook maak je een aanzet tot een plan van aanpak om dit vorm te geven in je eigen school.

Workshop 2 – ‘Lessen in je les’ door Mirjam Heller
Mirjam Heller van het Cals College vertelt over de lesbezoeken op hun school. De leerlingen worden namelijk actief betrokken bij deze lesbezoeken en gebruiken hierbij een observatie-instrument. Tijdens de workshop ontdek je hoe deze ontwikkeling is ontstaan en wat het de school oplevert. Als deelnemer word je uitgenodigd om mee te denken over de doorontwikkeling en kun je een vertaalslag maken naar je eigen onderwijspraktijk.

Workshop ronde 2
Workshop 1 – ‘We Own The School – spel over eigenaarschap’ door Freek Wevers
Tijdens deze workshop spelen leerling, leraar en schoolleider samen met een andere school het bordspel We Own The School. Het spel is een werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over ‘eigenaarschap van leren’. Hoe wordt dit op dit moment ervaren? En wat zou in de toekomst wenselijk zijn? Aan het eind van de workshop maak je een aanzet tot een plan van aanpak voor je eigen school. De workshop wordt verzorgd door Freek Wevers, een van de initiatiefnemers van het spel.

Workshop 2 – ‘Leren door ontmoeting’ door Berni Drop
Op het Montessori College in Nijmegen voeren ze regelmatig een actieve dialoog tussen leerlingen, docenten, ouders en medewerkers. Twee leerlingen van deze school vertellen samen met hun leraar en schoolleider Berni Drop wat deze dialoog hen oplevert, waar ze blij van worden en wat de uitdagingen zijn. Na deze introductie word je uitgenodigd om met andere scholen in gesprek te gaan en maak je met je eigen school een aanzet tot een plan van aanpak.

Deelname
Het actief betrekken van leerlingen is een belangrijk onderdeel van het programma. We vragen je daarom om minimaal één leerling mee te nemen. Wil je daarnaast graag een leraar meenemen? Dit kan natuurlijk ook. In verband met de capaciteit is er een maximum van 4 deelnemers per school. Wil je toch graag met meer komen? Mail dan naar info@schoolinfo.nl.

Meld je aan.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.