Werkconferentie Leren leren

Datum: 10 december
Tijd: 14.00 uur – 18.00 uur
Locatie: Canisius College, Berg en Dalseweg 207, Nijmegen
Voor wie: Leraren, teamleiders
Kosten: 40 euro

Meld je aan.

Op dinsdag 10 december is de werkconferentie Leren leren in Nijmegen. Deze werkconferentie is speciaal voor leraren en teamleiders in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heb je praktische handvatten hoe je er als docent voor kan zorgen dat leerlingen leren leren. Meld je aan.

Het programma

Het programma start om 14:00 uur en rond 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd.  De middag bestaat uit een keynote en twee workshoprondes. Je krijgt hierin antwoord op de volgende vragen: 

De tips uit de workshops kan je de volgende dag al toepassen in jouw lespraktijk. Ook is er genoeg tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leraren, teamleiders en experts. 

Workshops

Workshop 1: Leerstrategieën: hoe leer ik leerlingen leren?  
Door: Wessel Peeters
Leerlingen gebruiken vaak technieken als het markeren van teksten of herlezen van teksten om te leren, terwijl die niet effectief zijn. Wat werkt dan wel? En op welke manier kun je er als docent voor zorgen dat leerlingen leren leren, zodat zij meer eigenaar kunnen zijn van hun leerproces? In deze workshop leer je over effectieve leerstrategieën en mythes op het gebied van leren. Vervolgens ga je deze inzichten vertalen naar de eigen praktijk, zodat je leerlingen goed kan leren leren. 

Workshop 2: Motiverende gesprekstechnieken  
Door: Pauline Jonker
Een planning maken en uitvoeren, op tijd op school komen en leren als je geen zin hebt zijn grote uitdagingen voor jongeren die te maken hebben met gedragsverandering en keuzes maken. Motiverende Gespreksvoering is een evidence based methode voor het begeleiden van gedragsverandering die aansluit bij jongeren. Tijdens de workshop maak je kennis met de visie van Motiverende Gespreksvoering en oefen je met verschillende gesprekstechnieken. Deze kun je de volgende dag meteen in de praktijk toepassen. 

Workshop 3: Geflipt leren leren – voor teamleiders  
Door: Reineke Hesselt van Dinter en Lucas Westerbeek
Met het project Geflipt leren leren verbeteren het Gerrit van der Veen College en het Hyperion Lyceum de onderwijskwaliteit. Door het maken van educatief videomateriaal gaan docenten nadenken over de essentie van hun vak. Wat moet de leerling daadwerkelijk leren en hoe breng je dat over? Dit project sluit aan bij een actueel maatschappelijk vraagstuk: hoe kun je ouders betrekken bij het leerproces van hun kinderen? Tijdens deze workshop gaan we het gesprek aan over hoe je geflipt leren leren uitzet in de school en ervaar je hoe het is om zelf krachtig educatief filmmateriaal te ontwikkelen.  

Workshop 4: Geflipt leren leren – voor docenten
Door: Reineke Hesselt van Dinter en Lucas Westerbeek
Brugklasleerlingen weten vaak niet hoe ze voor een vak moeten leren en ouders hebben vaak onvoldoende zicht op vakinhoud en leerstrategieën om hun kinderen te ondersteunen bij het leren. Hoe zorg je ervoor dat je de kern van jouw vak goed overdraagt? Tijdens deze workshop leer je onderwijs te benaderen vanuit ontwerp-denken en begin je met het ontwikkelen van educatief videomateriaal om jouw leerlingen te helpen bij het leren voor jouw vak. Als vakdocent leer je een vertaalslag te maken van lesdoelen naar het denken van leerlingen en ouders. 

Workshop 5: De heterogene (brug)klas: lesgeven op 3 niveaus in een klas, hoe doe je dat? 
Door: Gijs Klaver
Op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen werken ze met een heterogene brugperiode van 2 jaar. Leerlingen met een vmbo-t-, havo- en vwo-advies starten allemaal in eenzelfde brugklas en blijven ook in het tweede leerjaar bij elkaar. Per vak bekijken ze wat het best passende niveau is. Leerlingen worden uitgedaagd om vakken op een hoger te niveau te doen of krijgen juist de kans om op een lager niveau te wennen aan vakken die ze heel lastig vinden. Zo blijven vrienden en vriendinnen van de basisschool langer bij elkaar, leren leerlingen van en met elkaar en halen veel leerlingen een diploma op een hoger niveau dan het advies van de basisschool. Nieuwsgierig? In deze workshop hoor je hoe dat werkt, onderzoek je wat je hieruit kan meenemen voor bij jou op school en ga je daar gelijk mee aan de slag. 

Materiaal

Na de werkconferentie krijg je de presentaties en opdrachten toegestuurd die zijn gebruikt.

De opbrengsten

Na de workshops heb je een beter beeld van hoe je leerlingen kunt helpen effectiever te leren en heb je kennis gemaakt met meerdere leerstrategieën.

De kosten

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Dit bedrag is exclusief administratiekosten.

Tip: zet hiervoor je persoonlijk bijscholingsbudget in.

Aanmelden

Meld je hier aan.

Vragen?

Heb je vragen over de werkconferentie? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-232 48 80. 

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.