Werksessie: praat mee over de toekomst van Voortgezet Leren

Datum: 17 maart 2020
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Locatie: Kantoor VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht

Voor wie: Bestuurders, leraren, schoolleiders, stafmedewerkers, teamleiders
Kosten: kosteloos

GEANNULEERD

GEANNULEERD Graag nodigen we je uit om mee te denken over het vervolg van het programma Voortgezet Leren.

Vertel ons wat jij nodig hebt

Het programma Voortgezet Leren is in 2019 gestart om scholen te ondersteunen in de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie. Dit programma loopt tot 2021. In samenwerking met het ministerie van OCW wordt toegewerkt naar een continue ondersteuning van de vo-sector vanaf 2024. Momenteel onderzoeken we hoe we met het programma Voortgezet Leren de periode tussen 2021 en 2024 kunnen overbruggen. Want, wat moet er de komende jaren gebeuren? En wat heb jij vanuit jouw rol nodig?

Praat mee

We nodigen jou uit om mee te praten over de toekomst van het programma op 17 maart van 15.00 uur tot 18.00 uur in Utrecht. Tijdens dit gesprek staat jouw behoefte centraal. We horen graag wat jij, wat jouw school en wat de sector nodig heeft om continue ondersteuning vanaf 2024 realiseerbaar te maken. Daarnaast zijn we benieuwd hoe jij vanuit jouw ervaring denkt dat scholen zelf een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het toekomstperspectief van 2024.

We voeren het gesprek aan de hand van de volgende thema’s:

  • Duurzame ontwikkeling in de school als uitgangspunt.
  • Regie en verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen vanuit scholen.
  • Ontwikkelingen in het land (regionaal) als basis voor de landelijke, sectorale agenda.
  • Goede verbinding tussen enerzijds onderzoek en anderzijds innovatie en ontwikkeling in de school.
  • Landelijke ondersteuningsfuncties: makelaar, innovatiekennis, kennisdeling, startmotor.

Wil jij meepraten tijdens deze werksessie?

Vanwege de omstandigheden is deze bijeenkomst geannuleerd.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.