No items found

In deze podcast gaan we in gesprek met Valentina Devid over hoe je je als leraar kunt blijven ontwikkelen.

14 - 10 - 20 Bekijk

“Leerlingen hebben veel zinnigs te zeggen.” Dat ervaarden leraren, teamleiders en schoolleiders van het netwerk van PLEION-scholen op de workshopdag die Schoolinfo met hen organiseerde.

28 - 09 - 20 Bekijk

Op welke manier maken we eigenlijk zwaarwegende beslissingen? Moet je alleen cijfers gebruiken of is je intuïtie belangrijk? Hoe kunnen we komen tot een juiste beslissing? Deze vragen en meer beantwoordt Janneke Sleenhof.

15 - 06 - 20 Bekijk

Hoe ervaren vo-leerlingen het onderwijs op afstand? Wat willen ze behouden, en wat juist niet? Schoolinfo verzamelt (anoniem) de mening van leerlingen. De resultaten delen we met alle scholen. Zo kunnen we het onderwijs aanpassen aan de wensen en behoeften van leerlingen.

10 - 06 - 20 Bekijk

Hebben we iets aan formatieve toetsing in deze tijd van afstandsonderwijs? En wanneer is iets ‘formatief’? Deze vragen en meer beantwoordt Dominique Sluijsmans. 

09 - 06 - 20 Bekijk

Hoe zorg je in voor anderhalve meter afstand als de school straks weer open mag? Schoolinfo organiseerde verschillende bijeenkomsten waarbij scholen met elkaar in gesprek gingen en ideeën uitwisselden over een mogelijke aanpak. Wij hebben de diverse suggesties verzameld in één document.

28 - 05 - 20 Bekijk

Hoe zorg je voor anderhalve meter afstand als de school na 1 juni weer open mag? Organisatorisch, maar ook pedagogisch en didactisch komt er veel op de scholen af. Vier schoolleiders gingen er via Teams over in gesprek

24 - 04 - 20 Bekijk

Het Merlet College in Cuijk ligt in een regio die een brandhaard van de corona-epidemie is. Dat laat niemand onberoerd. Een aangepast ritme in de schooldag helpt leraren en leerlingen om mentaal in balans te blijven, vertelt adjunct-directeur Willem van den Kieboom.

24 - 04 - 20 Bekijk

In aflevering 4 blijven we na met vo-leraren Jasper Rijpma, Rolf de Jong en Dennis Goedbloed en praten we met hen over drie thema’s die van belang zijn bij afstandsonderwijs.

14 - 04 - 20 Bekijk

De maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus gooien de dagelijkse praktijk van scholen flink ondersteboven. Hoe ga je hier als schoolleider mee om? Rector Astrid Buijs van het Picasso Lyceum vertelt wat deze situatie vraagt van haar rol als schoolleider en welke kansen deze situatie oplevert.

08 - 04 - 20 Bekijk

In aflevering 3 blijven we na met Camyre de Adelhart Toorop. Camyre is schoolleider op Spring High in Amsterdam. Spring High is officieel een 10-14-school, maar heeft de ambitie om er te zijn voor alle leerlingen.

10 - 03 - 20 Bekijk

Je hebt na een aantal jaar voor de klas de basis wel onder de knie. Op dat moment komt bij veel jonge leraren de vraag op wat een volgende uitdaging kan zijn. Daarom organiseerde Schoolinfo een tweedaagse, speciaal voor jonge leraren.

20 - 02 - 20 Bekijk

Niet elke ouder kan bijles betalen. Op de HBM maken de leerlingen hun huiswerk op school waardoor ze, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond, evenveel kans hebben op het behalen van hun diploma.

22 - 01 - 20 Bekijk

In deze podcast ‘Nablijven met …’ een interview met Tim Surma, voormalig vo-docent en nu onderzoeker bij de Thomas Moore hogeschool in Mechelen. Tim doet onderzoek naar effectieve didactiek.

16 - 12 - 19 Bekijk

Edualdo is het professionele online lerarennetwerk voor al je vragen over onderwijs. Sluit je aan.

30 - 09 - 19 Bekijk

Scholenkoepel LVO investeert fors om docenten te professionaliseren en innovatie op scholen te versnellen. Bekijk hoe het programma Investeren in Ontwikkeling van Onderwijs is opgezet.

24 - 10 - 17 Bekijk

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.