Schoolleiders voor de toekomst

Schoolinfo helpt mee om de beweging van Schoolleiders voor de Toekomst op te starten en uit te bouwen. Schoolleiders voor de Toekomst is een netwerk van schoolleiders, die gezamenlijk richting willen geven aan innovatie in hun eigen school en in de sector.

Interesse in onze dienstverlening?

Neem contact op

Of bel direct naar 030-232 48 90.

Mail naar schoolleiders@schoolinfo.nl als je als schoolleider betrokken wil worden bij de beweging.

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die gezamenlijk wil nadenken over vernieuwingen in het onderwijs en wat dat vraagt van hen, als schoolleiders. Hoe geef je richting aan verandering? Hoe houd je de koers vast? Hoe maak je ruimte voor maatwerk en hoe betrek je leerlingen bij dat proces?

Schoolleiders voor de Toekomst is in 2016 ontstaan uit een kerngroep van 18 schoolleiders. De beweging is opgezet om slagkracht te creëren om de gezamenlijke ideeën van schoolleiders daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Ook is er behoefte aan verbinding op schoolleidersniveau en aan een focus op de rol van de schoolleider in onderwijsvernieuwing. Daarnaast is er ook een leerlingenbeweging ontstaan om mee te werken aan de onderwijsontwikkeling.

schoolleiders voor de toekomst

Wil je meer weten en/of meedenken? Klik hier om op de hoogte te blijven of mail je gegevens naar schoolleiders@schoolinfo.nl. Bekijk ook de website van Schoolleiders voor de Toekomst.