Functieprofielen voor docenten bij het doorvoeren van veranderingen

Tijdens de projecten en opdrachten die Schoolinfo uitvoert, krijgen we vanuit scholen regelmatig de vraag welke persoonlijke vaardigheden en competenties kunnen helpen als het gaat om het doorvoeren van innovaties in de school. Tijdens het project Leerling 2020 hebben we daar een goed beeld van gekregen. Met name binnen het traject Veranderkracht merkten we dat bepaalde vaardigheden en competenties sterker naar voren komen als het gaat om de veranderkracht van docenten.

Om scholen op weg te helpen, hebben we op basis van die ervaring een algemeen profiel opgesteld. Dat profiel beschrijft vaardigheden en competenties die een docent in een innovatieteam goed kan gebruiken als hij of zij de opdracht krijgt om – vanuit de rol als docent – het voortouw te nemen in een verandering op in de school. Daarnaast staan er een aantal extra vaardigheden in die kunnen helpen als iemand de leiding krijgt over een vernieuwing.

FUWA-gewaardeerde profielen

Tegelijkertijd laat Schoolinfo een aantal functieprofielen officieel waarderen (FUWA) voor ‘docent-onderwijsinnovator’ op LC-, LD- en LE-niveau. Deze functieprofielen bieden docenten de mogelijkheid om door te groeien binnen hun functie als docent en zich verder te ontwikkelen op het gebied van innovatie en verandering. Voor scholen zijn de functieprofielen een hulp als ze duurzame ontwikkelingen willen doorvoeren op de school. Docenten krijgen namelijk niet de taak (taakbeleid is steeds tijdelijk) maar de functie om vanuit hun rol als docent innovatie aan te jagen. Omdat een functie blijvend is, is ook de rol die deze ‘docent-onderwijsinnovators’ hebben in het aanjagen van veranderingen, een blijvende.

De FUWA-gewaardeerde functieprofielen voor ‘docent-onderwijsinnovator’ komen binnenkort hier beschikbaar.

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. In een bericht van de VO-raad, licht Paul Rosenmöller dit toe. Lees dit bericht hier.

Scholen hebben hard gewerkt aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van hun onderwijs. Als Schoolinfo hebben we dat gefaciliteerd vanuit projecten, maar ook met individuele scholen en netwerken samen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Het heeft eraan bijgedragen dat onderwijs en innovatie hoog op de agenda van de sector is komen te staan.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.

Thea van den Idsert,
Namens het hele team van Schoolinfo

Werkboek innovatief leren – vijf lessen van Schoolinfo

Schoolinfo heeft nog één keer gedaan waar ze goed in waren: kennis delen, anderen helpen om te innoveren, en ondersteunen in vooruitgang. In dit werkboek vind je dan ook de belangrijkste lessen van Schoolinfo om te (leren) innoveren. Hopelijk inspireren ze je en geven ze jou dat duwtje in de rug om de volgende stap te zetten.

Voortzetting activiteiten Schoolinfo

Een groot deel van de activiteiten van Schoolinfo wordt voortgezet in het programma Voortgezet Leren en binnen andere projecten van de VO-raad. Bekijk de websites voor praktijkvoorbeelden van andere scholen, inspiratie en tips over onderwijs- en schoolontwikkelingen.